עדכוני תקינה - מחצית שנייה- חודש ינואר 2021

1. הממונה על התקינה הודיע על כוונתו לעדכן את קבוצת הטובין שלהלן:

העברת Annex A- Batteries for self-contained שבת"י 20 חלק 2.22- מנורות לתאורת חירום מוגנות פיצוץ בלבד, מקבוצה 2 לקבוצה 3. ניתן לשלוח הערות לגבי שינוי מוצע זה עד ליום 24.1.2021.

להודעה המלאה בעניין זה- לחצו כאן

 

2. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

*החלפת התקנים הרשמיים כלהלן:

א. ת"י 244 – שמנת חמוצה מאפריל 1985, לרבות ג"ת מס' 1 מאוגוסט 1993, ג"ת מס' 2 מיולי 2009 (טרם פורסם), ג"ת מס' 3 ממאי 2012 (טרם פורסם) וג"ת מס' 4 מאוגוסט 2018 (טרם פורסם), (התקן בעל רשמיות חלקית); ות"י 285 – מוצרי חלב מותססים מאפריל 1987, לרבות ג"ת מס' 1 מאוגוסט 1993, ג"ת מס' 2 מפברואר 2009, ג"ת מס' 3 מיולי 2009 (טרם פורסם), ג"ת מס' 4 ממאי 2012 (טרם פורסם) וג"ת מס' 5 מאוגוסט 2018, (התקן בעל רשמיות חלקית);
במקומם יבוא: ת"י 285 – מוצרי חלב מותסס מאוקטובר 2020.

למכתב הממונה ביחס לתקן זה היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-21.2.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

*החלפת התקנים הרשמיים כלהלן:

א. ת"י 877 חלק 1 – ירקות ופירות מוקפאים: כללי, ממאי 2018 (הצעת התקן שטרם פורסמה ברשומות); במקומו יבוא: ת"י 877 חלק 1 – ירקות ופירות מוקפאים: כללי, מיולי 2019
ב. ת"י 920 – גזר מוקפא ,מנובמבר 1986, (התקן בעל רשמיות חלקית); במקומו יבוא: ת"י 877 חלק 2 – ירקות ופירות מוקפאים: גזר מוקפא, ממאי 2020.
ג. ת"י 908 – תירס מוקפא, מדצמבר 1974, (התקן בעל רשמיות חלקית); במקומו יבואו: ת"י 877 חלק 3.1 – ירקות ופירות מוקפאים: גרעיני תירס מוקפאים, ממאי 2020,  ות"י 877 חלק 3.2 – ירקות ופירות מוקפאים: קלחי תירס מוקפאים, ממאי 2020.
ד. ת"י 939 – אפונה מוקפאת, מדצמבר 1975, (התקן בעל רשמיות חלקית); במקומו יבוא:  ת"י 877 חלק 4 – ירקות ופירות מוקפאים: אפונה מוקפאת, מיוני 2020. 
ה. ת"י 979 – שעועית מוקפאת, מאוקטובר 1977, (התקן בעל רשמיות חלקית); במקומו יבוא: ת"י 877 חלק 5 – ירקות ופירות מוקפאים: שעועית ירוקה מוקפאת ושעועית צהובה מוקפאת, מיוני 2020.
ו. ת"י 1036 – ברוקולי מוקפא, מאפריל 1979, (התקן בעל רשמיות חלקית); במקומו יבוא: ת"י 877 חלק 6 – ירקות ופירות מוקפאים: ברוקולי מוקפא, מיוני 2020. 
ז. ת"י 1074 – כרובית מוקפאת, מינואר 1980, (התקן בעל רשמיות חלקית); במקומו יבוא: ת"י 877 חלק 7 – ירקות ופירות מוקפאים: כרובית מוקפאת, מיוני 2020.
ח. ת"י 1203 – רצועות תפוחי אדמה מטוגנות ומוקפאות, מיוני 1983, (התקן בעל רשמיות חלקית); במקומו יבוא: ת"י 877 חלק 8 – ירקות ופירות מוקפאים: תפוחי אדמה או בטטות מטוגנים ומוקפאים, מיוני 2020.

למכתב הממונה ביחס לת"י 877 חלק 1 היכנסו לקישור הבא, למכתב הממונה ביחס לת"י 877 חלקים 2-8 היכנסו לקישור הבא 

ולטבלאות השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישורים הבאים:

לשליחת ההערות לגבי כל חלקי ת"י 877 עד יום 18.2.2021 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

 • ת" 1220 חלק 11 ג"ת 5- מערכות גילוי אש: תחזוקה.
 • ת"י 60601 חלק 2.22- ציוד חשמלי לשימוש רואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לייזר יישומים כירורגיים, קוסמטיים, ריפויים ואבחוניים.
 • ת"י 6551- מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי.

לעיון בטיוטת כל התקנים שיצאו להערות הציבור- לחצו כאן

 

4.  מסמכי נת"מ הבאים המתייחסים למוצרים במסלול של תו תקן הועברו להערות היצרנים-

 • נת"מ לת"י 21003- מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים.
 • נת"מ לת"י 5433- מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים- פוליאתילן מצולב.
 • נת"מ לת"י 944- חומרי חיטוי למערכות ייצור ועיבוד מזון.

לפרטים נוספים ניתן לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

5. הממונה על התקינה מפרסם להערות הציבור את כוונתו לשנות שיוך קבוצת יבוא בעבור מוצרים רבים שסעיף תחולת העופרת בת"י 5452 חל עליהם- למידע המלא לחצו כאן

 

6. הממונה על התקינה מפרסם להערות הציבור את כוונתו לשנות שיוך קבוצת יבוא בעבור ת"י 1343- צבעים ולכות: אריזה וסימון צבעים מקבוצה 3 לקבוצה 2- למידע המלא לחצו כאן

 

7. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / התקנים הבאים:

בפרסום 9370 בילקוט הפרסומים מיום 17.1.2021 הכריזו על קביעת / שינוי בתקנים הבאים:

קביעת התקנים הבאים:

 • ת"י 5438 חלק 20- כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן תיו־סופלט, מדצמבר 2020, בא במקום המהדורה מפברואר 2007;
 • ת"י 80601 חלק 2.56 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מדחומים רפואיים למדידת טמפרטורת הגוף, מדצמבר 2020, בא במקום ת"י 1734 מפברואר 2002.
 • ת"י 80601 חלק 2.59 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של תרמוגרפים סורקים ותרמוגרפים סורקים וממיינים לסריקת טמפרטורה (חום) של בני אדם, מדצמבר 2020.
 • כל התקנים הבאים הם מדצמבר 2020: ת"י 5518 חלק 04- משטחים לשטחי ספורט: נוהל להכנת פיסות בדיקה מדשא סינתטי וממשטחים ממוחטים + חלק 05- משטחים לשטחי ספורט: קביעת תכונות המתיחה של משטחי ספורט סינתטיים+ חלק 06- משטחים למגרש ספורט-קביעת התנהגות של גלגול כדור + חלק 07- משטחים למגרשי ספורט-קביעת התנהגות אנכית של כדור + חלק 08- משטחים למגרשי ספורט-קביעה של בלימת זעזועים + חלק 09- משטחים למגרשי ספורט-קביעה של עיוות אנכי + חלק 10- משטחים למגרשי ספורט-קביעת שיטה לקביעת ההתנגדות למסמרים +חלק 11.01- משטחים למגרשי ספורט-דשא סינטטי: מפרט דרישות למשטחי דשא סינתטי לכדורגל, הוקי, אימוני רוגבי + חלק 11.2- משטחים לשטחי ספורט: משטחי דשא סינתטי ומשטחים ממוחטים המתוכננים בעיקר לשימוש בשטח פתוח - מפרט דרישות למשטחים ממוחטים לטניס ולמשטחים לשימושי ספורט רב־תכליתיים+ חלק 12- משטחים למגרשי ספורט-קביעת העובי של משטחי ספורט סינתטיים + חלק 13- משטחים למגרשי ספורט-קביעת התנגדות של כדור זוויתי: טניס + חלק 14- משטחים סינתטיים למגרשי ספורט בשטחים פתוחים-חשיפה להשפעות של שינויי מזג אוויר מלאכותיים + חלק 15- משטחים למגרשי ספורט-קביעת גבוה של כר דשא טבעי + חלק 17- משטחים למגרשי ספורט-שיטת בדיקה: קביעת כיסוי קרקע של דשא טבעי + חלק 18- משטחים לשטחי ספורט: קביעת עומק הסכך של דשא טבעי.
 • ת"י 1220 חלק 14 - מערכות גילוי אש: התקנה ותחזוקה של מערכות לכיסוי רדיו לשירותי חירום בבניינים רבי־קומות ובמפלסים תת־קרקעיים של בניינים ושימוש בהן, מדצמבר 2020.
 • ת"י 31489 חלק 1 - תאימות אלקטרומגנטית: תקן תאימות אלקטרומגנטית (EMC) לציוד רדיו ולשירותי רדיו - דרישות טכניות משותפות; תקן מהורמן לתאימות אלקטרומגנטית, מדצמבר 2020 בא במקום ת"י 961 חלק 48.1 מינואר 2013+ חלק 3- תנאים מיוחדים להתקנים קצרי־טווח (SRD) הפועלים בתדרים שבין 9 קילוהרץ ל־ 246 גיגהרץ; תקן מהורמן הכולל את הדרישות החיוניות של סעיף  3.1 (b) של הדירקטיבה האירופית 2014/53/EU, מדצמבר 2020  בא במקום המהדורה מנובמבר 2015 + חלק 34- תנאים ספציפיים לספקי כוח חיצוניים (EPS) לטלפונים ניידים; תקן מהורמן הכולל את הדרישות החיוניות של סעיף 6 של הדירקטיבה האירופית 2014/30/EU, מדצמבר 2020 , בא במקום המהדורה מפברואר 2016.
 • ת"י 27001 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - מערכות לניהול אבטחת מידע - דרישות, מדצמבר 2020 בא במקום ת"י 1495 חלק 1 מפברואר 1994, ת"י 1495 חלק 7 מאוגוסט 1998 ות"י 27001 מינואר 2014.
 • ת"י 27040- טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת אחסון, מדצמבר 2020 בא במקום ת"י 1495 חלק 2 מספטמבר 2009 ות"י 27040 ממאי 2016.
 • ת"י 29146- טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - מסגרת לניהול גישה, מדצמבר 2020, בא במקום ת"י 1495 חלק 6 מפברואר 2001.
 • ת"י 12376 חלק 1 - שידור חוזי ספרתי (DVB)- קווים מנחים ליישום למערכת דור שני בעבור שידור, שירותים הידודיים, ניידות לשידור חדשות ויישומי לוויין בפס רחב אחרים: DVB-S2, מדצמבר 2020.
 • ת"י 12376 חלק 2 - שידור חוזי ספרתי (DVB)- קווים מנחים ליישום למערכת דור שני בעבור שידור, שירותים הידודיים, ניידות לשידור חדשות ויישומי לוויין בפס רחב אחרים: הרחבות ל־ DVB-S2)S2) מדצמבר 2020.
 • ת"י 12991- שידור חוזי ספרתי (DVB)- קווים מנחים ליישום בעבור מערכת דור שני של תמסורת כבלים ספרתית (DVB-C2) מדצמבר 2020.
 • ת"י 12992 - שידור חוזי ספרתי (DVB) מבנה ואפנון של חתימות משדר אפשריות (T2- TX-SIG) לשימוש עם מערכת דור שני של שידורי טלוויזיה ספרתיים קרקעיים (DVB-T2) , מדצמבר 2020 
 • ת"י 13287 - שידור חוזי ספרתי (DVB) ממשק לאפנן (C2-MI) בעבור מערכת דור שני של תמסורת ספרתית בעבור מערכות כבלים (DVB-C2) מדצמבר 2020 
 • ת"י 30743- שידור חוזי ספרתי (DVB) מערכות כתוביות, מדצמבר 2020 , בא במקום המהדורה מיוני 2014 
 • ת" 31192- שידור חוזי ספרתי (DVB) מפרט DVB לשידור נתונים, מדצמבר 2020 , בא במקום המהדורה מיוני 2014 
 • ת"י 32307 חלק 1 - שידור חוזי ספרתי (DVB) דור שני של מבנה מסגרות, קידוד ערוץ ומערכות אפנון בעבור שידור, שירותים הידודיים, ניידות לשידור חדשות ויישומי לוויין בפס רחב אחרים: ,DVB-S2 מדצמבר 2020 
 • ת"י 32307 חלק 2 - שידור חוזי ספרתי (DVB) דור שני של מבנה מסגרות, קידוד ערוץ ומערכות אפנון בעבור שידור, שירותים הידודיים, ניידות לשידור חדשות ויישומי לוויין בפס רחב אחרים: הרחבות ל־ DVB-S2X) DVB-S2) מדצמבר 2020 
 • ת" 32769 - שידור חוזי ספרתי (DVB) קידוד ערוץ ואפנון בעבור מבנה מסגרת למערכת דור שני של תמסורת ספרתית בעבור מערכות כבלים (DVB-C2), מדצמבר 2020 
 • ת"י 11860 - שידור שמע ספרתי (DAB) ממשקי הפצה; ממשק העברת שירותים (STI) רמות ממשק העברת נתונים, מדצמבר 2020 , בא במקום המהדורה מינואר 2018 
 • ת"י 30797 - שידור שמע ספרתי (DAB) ממשקי הפצה; ממשק העברת שירותים (STI) מדצמבר 2020 , בא במקום ת"י 5398 מאוגוסט 2009 
 • ת"י 7812 חלק 1 - כרטיסי זיהוי - זיהוי המנפיקים: מערכת המספור, מדצמבר 2020 , בא במקום המהדורה מדצמבר 2011 
 • ת"י 7812 חלק 2 - כרטיסי זיהוי - זיהוי המנפיקים: נהלים ליישום ולרישום, מדצמבר 2020 , בא במקום המהדורה מדצמבר 2011
 • ת"י 10118 חלק 1 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - פונקציות- hash כללי, מדצמבר 2020 , בא במקום המהדורה מאוקטובר 2007
 • ת"י 11770 חלק 3 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - ניהול מפתחות: מנגנונים המשתמשים בשיטות אסימטריות, מדצמבר 2020 , בא במקום המהדורה מדצמבר 2011 
 • ת"י 11770 חלק 4 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - ניהול מפתחות: מנגנונים המבוססים על סודות חלשים, מדצמבר 2020 , בא במקום המהדורה מדצמבר 2011 
 • ת"י 11733 - חתימות אלקטרוניות ותשתיות ) ESI (; חתימות אלקטרוניות מתקדמות מבוססות ,)CAdES( CMS מדצמבר 2020 , בא במקום ת"י 5603 מספטמבר 2014 
 • ת"י 27000 -טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - מערכות לניהול אבטחת מידע - סקירה כללית, מונחים והגדרות, מדצמבר 2020 , בא במקום המהדורה מינואר 2018
 • ת"י 27005 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - ניהול סיכוני אבטחת מידע, מדצמבר 2020 , בא במקום המהדורה מאוגוסט 2013 
 • ת"י 15693 חלק 3 - כרטיסים והתקני בטיחות בעבור זיהוי אישי - אובייקטי קרבה בלא מגע: פרוטוקול שידור ומניעת התנגשויות, מדצמבר 2020 , בא במקום המהדורה מאפריל 2014
 • ת"י 14888 חלק 3 - טכניקות אבטחת טכנולוגיית המידע - חתימות ספרתיות (דיגיטליות) עם נספח: מנגנונים מבוססי לוגריתם בדיד, מדצמבר 2020 , בא במקום המהדורה מינואר 2014
 • ת"י 15946 חלק 1 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - טכניקות הצפנה המבוססות על עקומים אליפטיים: כללי, מדצמבר 2020 , בא במקום המהדורה מדצמבר 2011 
 • ת"י 15946 חלק 5 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - טכניקות הצפנה המבוססות על עקומים אליפטיים: יצירת עקומים אליפטיים, מדצמבר 2020 , בא במקום המהדורה מדצמבר 2011 
 • ת"י 27033 חלק 1 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת רשת: סקירה כללית ומושגים, מדצמבר 2020 , בא במקום ת"י 27033 חלק 1 מנובמבר 2015 , ת"י 1972 חלק 1 מנובמבר 2001 , ת"י 1972 חלק 3 מפברואר 1999 ות"י 1972 חלק 4 מנובמבר 2001 
 • ת"י 27033 חלק 2 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת רשת: קווים מנחים לתכן וליישום של אבטחת רשת, מדצמבר 2020 , בא במקום ת"י 27033 חלק 2 מנובמבר 2015 , ת"י 1972 חלק 1 מנובמבר 2001 , ת"י 1972 חלק  3 מפברואר 1999 ות"י 1972 חלק 4 מנובמבר 2001 
 • ת"י 27033 חלק 3 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת רשת: תרחישי רשתות מקושרות - איומים, טכניקות תכן וסוגיות בקרה, מדצמבר 2020 , בא במקום ת"י 27033 חלק 3 מנובמבר 2015 , ת"י 1972 חלק 1 מנובמבר 2001 , ת"י 1972 חלק 3 מפברואר 1999 ות"י 1972 חלק 4 מנובמבר 2001 
 • ת"י 27033 חלק 4 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת רשת: אבטחת תקשורת בין רשתות באמצעות שערי אבטחה (Gateways) מדצמבר 2020 , בא במקום ת"י 27033 חלק 4 מנובמבר 2015 , ת"י 1972 חלק 1 מנובמבר 2001 , ת"י 1972 חלק 3 מפברואר 1999 ות"י 1972 חלק 4 מנובמבר 2001 
 • ת"י 27033 חלק 5 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת רשת: אבטחת תקשורת בין רשתות באמצעות רשתות פרטיות וירטואליות (VPNs) מדצמבר 2020 , בא במקום ת"י 27033 חלק 5 מנובמבר 2015 , ת"י 1972 חלק 1 מנובמבר 2001 , ת"י 1972 חלק 3 מפברואר 1999 ות"י 1972 חלק 4 מנובמבר 2001
 • ת"י 27033 חלק 6 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת רשת: אבטחת גישה לרשת IP אלחוטית, מדצמבר 2020 , בא במקום ת"י 27033 חלק 6 מפברואר 2019 , ת"י 1972 חלק 1 מנובמבר 2001 , ת"י 1972 חלק 3 מפברואר 1999 ות"י 1972 חלק 4 מנובמבר 2001 
 • ת"י 27018 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - קובץ כללים להגנה על מידע מזהה אישי (PII) בעננים ציבוריים הפועלים כמעבדי מידע מזהה אישי, מדצמבר 2020 , בא במקום המהדורה ממאי 2016.
 • ת"י 27701 - טכניקות אבטחה - הרחבה לתקנים הישראליים ת"י 27001 ות"י 27002 בעבור ניהול פרטיות המידע - דרישות וקווים מנחים, מדצמבר 2020 ;
 • ת"י 29147 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - גילוי בנוגע לפגיעות, מדצמבר 2020 , בא במקום המהדורה ממאי 2016 ;
 • ת"י 30111 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - תהליכי טיפול בפגיעות, מדצמבר 2020 , בא במקום המהדורה ממאי 2016 .

שינויים בתקנים הבאים:

 • ת"י 1205 חלק 3 - מיתקני תברואה: קבועות שרברבות ואבזריהן, גיליון תיקון מס' 1, מדצמבר 2020 למהדורה מאפריל 2014
 • ת"י 1476 חלק 1-בדיקות אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים: גגות שטוחים ומרפסות, גיליון תיקון מס' 2, מדצמבר 2020 למהדורה ממאי 2012 ומגיליון התיקון מדצמבר 2014
 • ת"י 1375- שיטות מעבדתיות לקביעת התנגדות תרמית אופיינית של רכיבי בניין, גיליון תיקון מס' 1, מדצמבר 2020 למהדורה מספטמבר 2011
 • ת"י 5375 - שיטות חישוביות לקביעת התנגדות תרמית אופיינית של קירות בני, גיליון תיקון מס' 1, מדצמבר 2020 למהדורה מאוגוסט 2008
 • ת"י 5450 - בידוד תרמי - שיטה לבדיקת מוליכות תרמית של חומרים, גיליון תיקון מס' 2, מדצמבר 2020 למהדורה מאוגוסט 2007 ומגיליון תיקון מאפריל 2016
 • ת"י 1045 חלק 0 - בידוד תרמי של בניינים: כללי, גיליון תיקון מס' 1, מדצמבר 2020 למהדורה מאוגוסט 2019 ;
 • ת"י 961 חלק 11 - תאימות אלקטרומגנטית: ציוד תעשייתי, מדעי ורפואי - אופייני הפרעות בתדר רדיו - גבולות ושיטות מדידה, גיליון תיקון מס' 1, מדצמבר 2020 למהדורה מנובמבר 2016.

קישור לצפייה בתקנים באתר מכון התקנים- לחצו כאן

 

8. מנכ"ל מכון התקנים חתם באחרונה של השינויים / קביעת התקנים הבאים:

 • מנכ"ל המכון חתם על ת"י 27033 חלק 01- טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת רשת: קווים מנחים לתכן וליישום של אבטחת רשת.
 • מנכ"ל המכון חתם על ת"י 27033 חלק 02- טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת רשת: תרחישי רשתות מקושרות - איומים, טכניקות תכן וסוגיות בקרה.
 • מנכ"ל המכון חתם על ת"י 27033 חלק 03- טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת רשת: אבטחת תקשורת בין רשתות באמצעות שערי אבטחה.
 • מנכ"ל המכון חתם על ת"י 27033 חלק 04- טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת רשת: אבטחת תקשורת בין רשתות באמצעות רשתות פרטיות וירטואליות.
 • מנכ"ל המכון חתם על ת"י 27005- טכניקות אבטחה - ניהול סיכוני אבטחת מידע.
 • מנכ"ל המכון חתם על ת"י 27000 טכניקות אבטחה - מערכות לניהול אבטחת מידע - סקירה כללית ומינוח.
 • מנכ"ל המכון חתם על ת"י 15946 חלק 01- טכניקות אבטחת מידע: טכניקות הצפנה.
 • מנכ"ל המכון חתם על ת"י 15946 חלק 05- טכניקות אבטחת מידע: טכניקות הצפנה.
 • מנכ"ל המכון חתם על ת"י 32307 חלק 01- דור שני של מבנה (DVB)- שידור חוזי ספרתי מסגרות, קידוד ערוץ ומערכות איפנון עבור שידור, שירותים אינטראקטיביים.
 • מנכ"ל המכון חתם על ת"י 32307 חלק 02- דור שני של מבנה (DVB)- שידור חוזי ספרתי מסגרות, קידוד ערוץ ומערכות איפנון עבור שידור, שירותים אינטרא
 • מנכ"ל המכון חתם על ת"י 30111 טכנולוגיית מידע - טכניקות אבטחה - תהליכי טיפול בפגיעות.
 • מנכ"ל המכון חתם על ת"י 30743- מערכות כתוביות (DVB): שידור חוזי ספרתי.
 • מנכ"ל המכון חתם על ת"י 32769 מבנה מסגרת (DVB); שידור חוזי ספרתי לקידוד ערוץ ולאיפנון עבור מערכת תמסורת ספרתית מדור שני.
 • מנכ"ל המכון חתם על ת"י 27033 חלק 05- טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת רשת: קווים מנחים לתכן וליישום של אבטחת רשת.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה