עדכוני תקינה- המחצית השנייה של נובמבר 2020

1. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

*החלפת התקן הרשמי המקורי כלהלן:

 • ת"י 4314 – צינורות פלדה שחורים ומגולוונים עם תפר וללא תפר לשימוש במערכות אוטומטיות (מתזים) לכיבוי אש, מיוני 2000; במקומו יבוא: ת"י 4314 – צינורות פלדה שחורים ומצופים בציפוי אבץ בטבילה חמה (מגולוונים) עם תפר וללא תפר המשמשים במערכות להגנה מפני אש, מיולי 2020.

למכתב הממונה ביחס לת"י 4314 היכנסו לקישור הבא ולטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-17.12.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

*החלפת התקן הרשמי המקורי כלהלן:

 • ת"י 431 – מיונית ותחליבים אחרים של שמן במים המשמשים כממרחים או כרטבים, מיוני 2001, לרבות ג"ת מס' 1, ממאי 2011 (התקן בעל רשמיות חלקית); במקומו יבוא: ת"י 431 – מיונית (מיונז), ממאי 2020, כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים.

למכתב הממונה ביחס לת"י 431 היכנסו לקישור הבא ולטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-23.12.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

*החלפת התקן הרשמי המקורי כלהלן:

 • ת"י 760 – ממרחים מתוקים על בסיס שומני, מינואר 1998, לרבות ג"ת מס' 1, מפברואר 2009, בכל הקשור לחמאת בוטנים (התקן בעל רשמיות חלקית); במקומו יבוא: ת"י 760 חלק 1 – ממרחים מתוקים על בסיס שומני: חמאת בוטנים, ממאי 2020, כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים.

למכתב הממונה ביחס לת"י 760 היכנסו לקישור הבא ולטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-23.12.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

 • ת"י 52941- ייצור בריבוד: ביצועי המערכת ואמינותה-בדיקות קבלה.
 • ת"י 52942- ייצור בריבוד: עקרונות הסמכה הסמכת מפעילי מכונות.
 • ת"י 52900- ייצור בריבוד: ביצועי המערכת ואמינותה-בדיקות קבלה.
 • ת"י 62115- צעצועים חשמליים - בטיחות.
 • ת"י 6558 חלק 1- בטיחות תכשיטים: תכשיטים לילדים-דרישות בטיחות.
 • ת"י 6558 חלק 2- בטיחות תכשיטים: תכשיטים למבוגרים-דרישות בטיחות.
 • ת"י 764 חלק 1- זרנוקים ומכללי זרנוקים העשויים גומי או פלסטיק לשימוש עם פרופאן ובוטאן והתערובות שלהם בפזה הגזית: זרנוקים.
 • ת"י 764 חלק 2- זרנוקים ומכללי זרנוקים העשויים גומי או פלסטיק לשימוש עם פרופאן ובוטאן והתערובות שלהם בפזה הגזית: מכללים.
 • ת"י 50065 חלק 1 תאימות אלקטרומגנטית: איתות במתקני חשמל למתח נמוך בתחום התדרים 3 קילוהרץ עד 148.5 קילוהרץ: רישות כלליות, פסי תדרים והפרעות אלקטרומגנטיות.
 • ת"י 900 חלק 2.89- בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור מסחריים בעלי יחידת קירור או מדחס משולבים או מפוצלים.

 • ת"י 23953 חלק 2.0- תאי תצוגה מקוררים: מיון, דרישות ותנאי.

 • ת"י 22041- תאי תצוגה מקוררים: תאים עצמאיים לשימוש.

 • ת"י 23953 חלק 1.0- תאי תצוגה מקוררים: מונחים והגדרות.

 • ת"י 61156 חלק 9- כבלים רב-גידיים המסודרים בזוגות/רביעיות סימטריים עבור תקשורת ספרתית: כבלים עבור ערוצים בעלי מאפייני תמסורת עד 2 ג'יגה הרץ – מפרט דרישות קבוצתי.
 • ת"י 61156 חלק 10- כבלים רב-גידיים המסודרים בזוגות/רביעיות סימטריים עבור תקשורת ספרתית: כבלים עבור פתילים בעלי מאפייני תמסורת עד 2 ג'יגה הרץ – מפרט דרישות קבוצתי.
 • ת"י 799 ג"ת 1- מִתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"ם), מִתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א) ועמוד נושא אנטנה אנכית של חובבי רדיו.
 • ת"י 61169 חלק 1- מחברים לתדר רדיו: מפרט דרישות גנרי - דרישות כלליות ושיטות מדידה.
 • ת"י 61169 חלק 24- מחברים לתדר רדיו: מפרט דרישות קבוצתי – מחברים משותפי-ציר (קואקסיאליים) לתדר רדיו בעלי צימוד מתוברג, המיועדים לשימוש בעיקר ברשתות כבלים של 75 אום (טיפוס F).
 • ת"י 6236- תחנות תדלוק לכלי רכב בגז טבעי.
 • ת"י 5515- ציוד אימונים נייח- 
 • ת"י 5515 חלק 12 - ציוד ספורט: מכשירי התעמלות – מקבילים ושילוב של מקבילים ומקבילי ם מדורגים – דרישות תפקוד, דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
  ת"י 5515 חלק 14 - ציוד ספורט: מכשירי התעמלות – מתקני מתח - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
  ת"י 5515 חלק 22.1 – ציוד ספורט: מכשירי כושר נייחים - דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה
  ת"י 5515 חלק 22.2 - ציוד ספורט: מכשירי כושר נייחים – מכשירים לאימוני כוח – דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה
  ת"י 5515 חלק 22.4 - ציוד ספורט: מכשירי כושר נייחים – ספסלים לאימוני כוח – דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה
  ת"י 5515 חלק 22.5 - ציוד ספורט: מכשירי כושר נייחים – מכשירי כושר המופעלים בארכובה – אופני כושר נייחים ומכשירי כושר המיועדים לפלג הגוף העליון – דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה
  ת"י 5515 חלק 22.6 - ציוד ספורט: מכשירי כושר נייחים – מסילות כושר – דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה
  ת"י 5515 חלק 22.7 - ציוד ספורט: מכשירי כושר נייחים – מכשירי חתירה – דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה
  ת"י 5515 חלק 22.8 - ציוד ספורט: מכשירי כושר נייחים – מכשירי צעידה ("סטפרים"), מכשירי מדרגות ומכשירי טיפוס – דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה
  ת"י 5515 חלק 22.9 - ציוד ספורט: מכשירי כושר נייחים – מכשירי אימון אליפטיים - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה
  ת"י 5515 חלק 22.10 - ציוד ספורט: מכשירי כושר נייחים – אופני כושר בעלי גלגל מקובע או ללא גלגל חופשי – דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה

לעיון בטיוטת כל התקנים שיצאו להערות הציבור- לחצו כאן

 

3. סיום תקופת המעבר לת"י 62368 וביטול התקנים הרשמיים ת"י 60065 ות"י 60950 החל מיום 20.12.2020- למידע נוסף לחץ כאן

 

4. מסמכי נת"מ הבאים המתייחסים למוצרים במסלול של תו תקן הועברו להערות היצרנים:

נת"מ 1068 1 חלק 2: חלונות: חלונות אלומיניום. לפרטים נוספים ניתן לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה