עדכוני תקינה - המחצית הראשונה של חודש נובמבר 2020

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים:

בפרסום 8896 בילקוט הפרסומים מיום 15.11.2020 הכריזו על החלפת התקן הרשמי הבא:

 • במקום ת"י 776 - נקטר פירות מיולי 1989, ת"י 357 - מיץ עגבניות מדצמבר 1993 (על התקן רשום אוקטובר 1990), ות"י 52 - מיצי פירות ותרכיזיהם ממאי 2002 (להלן -התקנים המוחלפים), יבוא:
  ת"י 52 - מיצי פירות ונקטרי פירות מנובמבר 2020, אשר יהיה רשמי במלואו. 

 

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

רוויזיות לתקנים בנושא טגניקות אבטחה וחתימות ספרתיות לצורך אימוץ המהדורות החדשות של התקנים המאומצים על עדכוניהן:

 • ת"י 14888 חלק 3.0: טכנולוגיית מידע - שיטות אבטחה - חתימות ספרתיות (דיגיטליות) עם נספח: מנגנונים מבוססי לוגריתם בדיד
 • ת"י 15946 חלק 1.0: טכנולוגיית המידע-שיטות אבטחת מידע-שיטות הצפנה מבוססות על עקומים אליפטיים:כללי
 • ת"י 11773- חתימות אלקטרוניות ותשתיות (ESI); חתימות אלקטרוניות מבוססות (CMS (CAdES
 • ת"י 27018: טכנולוגיית המידע- טכניקות אבטחה - כללי יישום להגנה על מידע מזהה אישי (PLL) בעננים ציבוריים הפועלים כמעבדי מידע מזהה אישי
 • ת"י 11770 חלק 4.0: טכנולוגיית המידע-שיטות אבטחה-ניהול מפתחות: מנגנון המבוסס על סודות חלשים
 • ת"י 30111: טכנולוגיית המידע- טכניקות אבטחה- תהליכי טיפול בפגיעות
 • ת"י 27000: טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - מערכות לניהול אבטחת מידע - סקירה כללית ומינוח
 • ת"י 15946 חלק 5.0: טכנולוגיית המידע-שיטות אבטחת מידע-שיטות הצפנה מבוססות על עקומים אליפטיים:ייצור עקומים אליפטיים
 • ת"י 27005: טכנולוגיית המידע: שיטות אבטחה - ניהול סיכוני אבטחת מידע
 • ת"י 10118 חלק 1.0: טכנולוגיית מידע- שיטות אבטחה- פונקציות HASH: כללי
 • ת"י 29147: טכנולוגיית המידע- טכניקות אבטחה - תהליך גילוי פגיעות
 • ת"י 11770 חלק 3.0: טכנולוגיית המידע-שיטות אבטחה-ניהול מפתחות: מנגנון המשתמש בשיטות אסימטריות

רוויזיות לתקנים בנושא כרטיס חכם לצורך אימוץ המהדורות החדשות של התקנים הבין-לאומיים המאומצים:

 • ת"י 10373 חלק 6.0 : כרטיסי זיהוי - שיטות בדיקה: כרטיסי קרבה
 • ת"י 7816 חלק 4.0 : כרטיסי זיהוי-כרטיסי מעגלים משולבים: ארגון,אבטחה ופקודות להחלפה
 • ת"י 15693 חלק 3.0 : כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים ללא מגע - כרטיסי קרבה: פרוטוקול שידור ומניעת התנגשויות
 • ת"י 7812 חלק 2.0 : כרטיסי זיהוי-זיהוי המנפיקים:יישומים ותהליכי רישום
 • ת"י 14443 חלק 4.0 : כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים ללא מגע - כרטיסי קרבה: פרוטוקול תמסורת
 • ת"י 14443 חלק 2.0 : כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים ללא מגע - כרטיסי קרבה: עוצמת תדר רדיו ומנשק אותות
 • ת"י 7816 חלק 15.0 : כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: כרטיסים בעלי מגעים - יישום מידע הצפנה
 • ת"י 7816 חלק 11.0 : כרטיסי זיהוי-כרטיסי מעגלים משולבים: אימות אישי בשיטות ביומטריות
 • ת"י 14443 חלק 1.0 : כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים ללא מגע - כרטיסי קרבה: מאפיינים פיזיים
 • ת"י 7816 חלק 9.0 : כרטיסי זיהוי-כרטיסי מעגלים משולבים: פקודות לניהול כרטיס
 • ת"י 7812 חלק 1.0 : כרטיסי זיהוי-זיהוי המנפיקים:מערכת המספור
 • ת"י 14443 חלק 3.0 : כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים ללא מגע - כרטיסי קרבה: אתחול ומניעת התנגשויות
 • ת"י 7816 חלק 6.0 : כרטיסי זיהוי-כרטיסי מעגלים משולבים: אלמנטי נתונים בתעשייה המיועדים להחלפה
 • ת"י 7816 חלק 8.0 : כרטיסי זיהוי-כרטיסי מעגלים משולבים: פקודות לפעולות אבטחה

לעיון בטיוטת כל התקנים שיצאו להערות הציבור- לחצו כאן

 

3. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

*החלפת התקן הרשמי המקורי כלהלן:

 • א. ת"י 1318 חלק 1 – יין, משקאות המבוססים על יין ומשקאות המבוססים על תוצרת הגפן: הגדרות ותהליכים, מיוני 2018;
  במקומו יבוא:
  ת"י 1318 חלק 1 – יין, משקאות המבוססים על יין ומשקאות המבוססים על תוצרת הגפן: הגדרות, כינויים ותהליכים, מספטמבר 2019, כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים.
 • ב. ת"י 1318 חלק 2 – יין, משקאות המבוססים על יין ומשקאות המבוססים על תוצרת הגפן: דרישות ושיטות בדיקה, מיוני 2018;
  במקומו יבוא:
  ת"י 1318 חלק 2 – יין, משקאות המבוססים על יין ומשקאות המבוססים על תוצרת הגפן: דרישות ושיטות בדיקה, מאוגוסט 2020, כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים.

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-9.12.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה