עדכוני תקינה - יולי 2020

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים:

בפרסום 8955 בילקוט הפרסומים הכריזו על ביטול החלפה של התקן הבא:

מכון התקנים קבע כי ההחלפה של מהדורת ת"י 562 חלק 14 - בטיחות צעצועים: קפצות (טרמפולינות) לשימוש ביתי מספטמבר 2017, במהדורת ת"י 562 חלק 14 מנובמבר 2019 , שפורסמה ב- 5 בדצמבר 2019 בטלה, ומשכך ת"י 562 חלק 14 במהדורתו מספטמבר 2017 הוא התקן שבתוקף וזאת בהתאם לאכרזת התקנים (תקן רשמי) (מס' 2), התש"ף- 2020.

 

2. מינהל תקינה במשרד הכלכלה מבקש את הערות הציבור ביחס לטיוטת נספח ש' לתקן חדש ת"י 14304- מוצרי בידוד תרמי לציוד בנייה ולמתקני תעשייה - מוצרים אלסטומריים גמישים מוקצפים (FEF) המיוצרים במפעל - מפרט דרישות, יולי 2018-

בהתאם להוראת סעיף 2ז(ד) לפקודת הייבוא והייצוא, בעניין הבדיקות הנדרשות לקביעת התאמתם של טובין מיובאים לתקן רשמי ולמתן אישור דגם ואישור משלוח, רשאי הממונה על התקינה להתייעץ בנושא לנספחי ש'.
בנספח ה-ש' הוגדרו תנאים מיוחדים לבדיקת התאמתם של טובין מיובאים לדרישות תקן ישראלי רשמי הנדרשות לבדיקת התאמת המשלוח של טובין לדגם המאושר של המוצר.

לקישור לעיון בטיוטת נספח הש' לת"י 14304- לחצו כאן

מוזמנים להעביר את התייחסותכם לנספח ה-ש' עד לתאריך 30.7.2020 בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. 

 

3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

  • ת"י 14668 חלק 1- מתקני תברואה - כיורי רחץ: דרישות תפקוד ושיטות בדיקה.
  • ת"י 14668 חלק 2- מתקני תברואה - כיורי רחץ: מידות החיבורים.
  • ת"י 22519- מערכות טיפול-קדם וייצור למים מסוג WF-ו WP.
  • ת"י 1145 חלק 1- סימון מזון ארוז מראש: דרישות סימון, למעט סימון טיעונים תזונתיים.
  • ת"י 118 - בטון: דרישות, תפקוד וייצור.
  • ת"י 24002- מערכת ניהול חירום בארגונים ממשלתיים – דרישות והנחיות ליישום.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

4. מסמכי נת"מ הבאים המתייחסים למוצרים במסלול של תו תקן הועברו להערות היצרנים:
ת"י 1 חלק 1- צמנט: צמנט רגיל

למידע נוסף יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל:meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה