קול קורא להמלצות לתיקונים נוספים בצו יבוא חופשי שייתנו מענה לתל"חים מובהקים

במסגרת תכנית העבודה של משרד הכלכלה משנת 2016 נקבע, בין היתר, כי על מינהל התקינה במשרד לפעול כדי להקל בנוהל תל"ח (תקן לא חל) ביבוא לארץ של מוצרים שונים.

 

תל"ח, שפרושו תקן לא חל, מתקיים כאשר ביבוא מוצר מסוים לארץ התקן או התקנים המוזכרים בטור ג' ליד פרט המכס של המוצר, בתוספת השנייה לצו יבוא חופשי, אינם חלים על הטובין במשלוח.

 

מדובר בהקלה משמעותית ברגולציה הרלוונטית לכל אותם המוצרים שפעם אחר פעם התקבלה החלטה בעניינם כי אינם נכללים בחלות התקן (כלומר, תל"חים מובהקים). על אף שהתקן לא חל על אותם המוצרים, יבואנים נדרשים לפנות למכון התקנים לקבלת אישור שעל המוצרים אותם הם מייבאים לא חל תקן. הדבר נובע בין היתר מהעדר פירוט מספק של פרט המכס בצו יבוא חופשי, ומחוסר יכולתו של פקיד המכס להכריע אם על המוצר חל תקן או לא. 

 

תיקון לצו יבוא חופשי שפורסם ב-27.10.19 (מק"ח 1897) תיקן באופן חלקי תופעה זו, כך שביחס לשורה של מוצרים שעד כה נדרש היה לבקש ממכון התקנים אישור תל"ח עבורם, אין בכך צורך כעת.

 

לדוגמא, במזגנים שתפוקת הקירור שלהם עולה על 18 קו"ט או שאינם נושאים זרם חשמלי או במעבה/יחידת עיבוי מהסוג המשמש ברכב מנועי או במאייד (יחידת איוד) מהסוג המשמש ברכב מנועי, אם כולל חלקי עזר כגון מפוח, מנוע חשמלי ושסתום התפשטות, או לא; סליל עיבוי המיוחד לרכב מנועי העשוי מחמרן בלבד או מחמרן וברזל בלבד- התקנים ת"ר 994 ות"ר 900 לא יחולו:

 

להלן הפירוט ביחס לפרט מכס 84.15.9000 מצו יבוא חופשי 2014:

 

 

להלן התיקון שנעשה בצו יבוא חופשי ביחס לפרט מכס זה מה-27.10.19:

דוגמא נוספת: בממירים סולריים- התקנים ת"ר 60065, ת"ר 60950, ת"ר 900- לא יחולו:

 

להלן הפירוט ביחס לפרט מכס 85.04.4090 מצו יבוא חופשי 2014:

 

*ולהלן התיקון שנעשה בצו יבוא חופשי ביחס לפרט מכס זה מה-27.10.19:

 

בימים אלו פועלת לשכת המסחר לתת מענה לתל"חים מובהקים נוספים שלא נכללו בתיקון זה, על מנת לייתר את הפניה למכון התקנים לשם קבלת תל"ח. 

יבואנים, סוכני מכס, ובלדרים ויבואנים חברי לשכת המסחר המייבאים מוצרים שונים ועבורם נדרשים להציג במכס אישורי תל"ח, ואשר אין צורך בבדיקת מעבדה מסוג כלשהו על מנת להבין שתקן מסוים אינו חל על אותו מוצר מתבקשים לעדכן אותנו בכך.

 

על הבקשות לכלול את פירוט מספר פרט המכס המלא של המוצר ואת ההתייחסות אליו בצו יבוא חופשי, תיאור מפורט של המוצר עליו לא חל תקן ישראלי רשמי ואיך ניתן בצורה חד ערכית ופשוטה להבין שהתקן הרשמי שמצויין בצו יבוא חופשי, אינו חל עליו.

רצוי גם להציע נוסח תיקון לתיאור בטור ב' של צו יבוא חופשי בהתייחס לאותו פרט מכס, שייתר את הצורך בהגשת בקשה לתל"ח מדי יבוא של המוצר.

פניות אלו נא הפנו אל מירב קפלן, יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר במייל meravk@chamber.org.il

 

לשכת המסחר תפעל מול משרד הכלכלה על מנת לתקן את צו יבוא חופשי, להקל ברגולציה ולחסוך, ככל שניתן, בצורך ובעלויות של הגשת בקשה לתל"ח עבור אותם מוצרים שבעניינם התל"ח באמת מובהק.

למידע נוסף בתחום זה