עדכוני תקינה - יוני 2020

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי בתקנים הבאים:

בפרסום 8905 בילקוט הפרסומים הכריזו על שינוי / החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

ת"י 26 חלק 5.7 - בדיקות בטון: בטון קשוי - קביעת ההצטמקות בייבוש של בטון עבור דוגמאות שהוכנו בשטח או במעבדה, ממאי 2020
ת"י 26 חלק 5.8 - בדיקות בטון: בטון קשוי - קביעת התנגדות הבטון לפחמות (קרבונציה)- שיטה לפחמות מואץ,
ממאי 2020
ת"י 2481 חלק 21 - מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות להובלת נוסעים ומשא - מעליות נוסעים חדשות ומעליות נוסעים ומשא חדשות בבניינים קיימים,
ממאי 2020 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2011
ת"י 5438 חלק 17 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומרי הפתתה (פלוקולנטים) המבוססים על תרכובות אלומיניום,
ממאי 2020 בא במקום המהדורה מפברואר 2007
ת"י 5561 - מכשירי תקשורת על קווי חשמל המשמשים במיתקני מתח נמוך - אופייני הפרעות רדיו - גבולות ושיטות מדידה: מכשירים לשימוש בתוך הבית,
ממאי 2020
ת"י 5568 חלק 2 - קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט: נגישות מסמכים דיגיטליים,
ממאי 2020
ת"י 6101 חלק 3 - מכלים וכלים עשויים פלסטיק מחוזק בסיבי זכוכית לשימוש מעל הקרקע: תכן וייצור,
ממאי 2020 בא במקום המהדורה מדצמבר 2010
ת"י 6584 - בדיקת תכונות גאומטריות של אגרגאטים - הערכה של חלקיקים דקים באגרגאט ("דקים") - בדיקת מתילן כחול,
ממאי 2020
ת"י 7010 - סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסימני בטיחות: סימני בטיחות המשמשים במקומות עבודה ובשטחים ציבוריים, ממאי 2020 בא במקום ת"י 3864 חלק 3
מינואר 2008
ת"י 23601 - שלטים לתכניות מילוט ופינוי,
ממאי 2020 
ת"י 24115 חלק 1 - בטיחות של דרגנועים ומסועי לכת: בנייה והתקנה,
ממאי 2020
ת"י 37104 - ערים וקהילות בנות–קיימה - שינוי הערים שלנו - הנחיות ליישום מקומי מעשי של התקן הישראלי ת"י 37101, 
ממאי 2020

ת"י 60350 חלק 1 - מכשירי חשמל ביתיים לבישול: תנורי בישול הכוללים כיריים, תנורי בישול, תנורי בישול באדים ומכשירי צלייה - שיטות למדידת ביצועים, ממאי 2020 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2014 
ת"י 60350 חלק 2 - מכשירי חשמל ביתיים לבישול: כיריים - שיטות למדידת ביצועים, ממאי 2020 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2014
ת"י 60601 חלק 2.44 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי - דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד קרני רנטגן לטומוגרפיה ממוחשבת, ממאי 2020 בא במקום המהדורה ממרס 2016 
ת"י 61121 - מייבשי כביסה לשימוש ביתי - שיטות למדידת ביצועים, ממאי 2020 בא במקום המהדורה מדצמבר 2016
ת"י 61340 חלק 5.1 - אלקטרוסטטיקה: הגנה על התקנים אלקטרוניים מפני תופעות אלקטרוסטטיות - דרישות כלליות ממאי 2020 בא במקום המהודרה מפברואר 2010 
ת"י 61340 חלק 5.2 - אלקטרוסטטיקה: הגנה על התקנים אלקטרוניים מפני תופעות אלקטרוסטטיות - מדריך למשתמש, ממאי 2020

ת"י 61439 חלק 7 - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות ליישומים ספציפיים כגון מעגנות, אתרי מחנאות, אזורים מסחריים, עמדות טעינה לרכבים חשמליים, ממאי 2020
ת"י 61851 חלק 1 - מערכת טעינה-בחיבור-מוליכי לרכב חשמלי: דרישות כלליות,
ממאי 2020 בא במקום המהדורה מספטמבר 2017
ת"י 62053 חלק 11 - ציוד למניית חשמל (זרם חילופים)- דרישות מיוחדות: מונים אלקטרומכניים בעבור אנרגיה אקטיבית (דרגות 0.5 , 1 ו– 2),
ממאי 2020 בא במקום ת"י 1055 מנובמבר 1995
ת"י 62807 חלק 1 - כבלי בזק היברידיים: מפרט דרישות גנרי,
ממאי 2020

ת"י 146 - אסלות ישיבה מחומר קרמי, גיליון מס' 2, ממאי 2020 למהדורה מאוגוסט 2002 מתיקון הטעות ממרס 2004 ומגיליון התיקון ממאי 2011
ת"י 579 חלק 5 - מערכות סולריות לחימום מים: מערכות מרכזיות בבניינים, גיליון תיקון מס' 2, ממאי 2020 למהדורה מאפריל 2012 ומגיליון התיקון ממאי 2015
ת"י 579 חלק 6 - מערכות סולריות לחימום מים: מערכות מאולצות דירתיות, גיליון תיקון מס' 2, ממאי 2020 למהדורה מאפריל 2012 ומגיליון התיקון ממאי 2015
ת"י 994 חלק 3 - מזגני אוויר: שיטות מדידה אקוסטית במעבדה, גיליון תיקון מס' 1, ממאי 2020 למהדורה מיוני 2014 
ת"י 1385 - אסלות ישיבה לבתי כיסא מחומר קרמי בעלות מכל הדחה צמוד, גיליון תיקון מס' 2, ממאי 2020 למהדורה מיוני 2003 ומגיליון התיקון ממאי 2011

 

2. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

 

שינוי התקן הרשמי כלהלן:

  • ת"י 1220 חלק 6– מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות ידני, מדצמבר 2009 על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 1 מאוגוסט 2019, ובנוסף, הסרת רשמיות משינוי לאומי לא מתחייב בתת סעיף 31.1 שבסעיף 31 Marking - בת"י 1220 חלק 6 הקיים.
  • למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא לטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-2.7.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

אישור החלפת התקן הרשמי כלהלן:

  • ת"י 5731 – אסטרים מתיליים של חומצות שומניות (FAME) לשימוש במנועי דיזל ולצורכי הסקה – דרישות ושיטות בדיקה, מאפריל 2019;
    במקומו יבוא:
  • ת"י 5731 – מוצרי נפט נוזליים – אסטרים מתיליים של חומצות שומניות (FAME) לשימוש במנועי דיזל ולצורכי הסקה – דרישות ושיטות בדיקה, מדצמבר 2019;
  • למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא לטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-5.7.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

  • ת"י 562 חלק 3- בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים.
  • ת"י 1838- יישומי תאורה - תאורת חירום.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

4. מכון התקנים מודיע על הקמת וועדת מומחים שתעסוק ברביזיה לת"י 2302 חלק 1 - חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיווי, סימון ואריזה-

בימים אלו מכון התקנים עומד להקים ועדת מומחים שתעסוק בהכנת רוויזיה לת"י 2302 חלק 1 - חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיווי, סימון ואריזה, בעקבות עדכון ה תקנה האירופית CLP - ,REGULATION (EC) No 1272/2008 שהתקן מתבסס עליה.
חברי וועדה טכנית 6605 – בטיחות בתהליכי עבודה יבחרו את חברי וועדת מומחים זו מבין ההצעות שיוגשו להם.

חברי לשכה בעלי מומחיות ועניין בתחום זה מוזמנים להגיש מועמדותם בצירוף תיאור קצר של ניסיונם הרלוונטי עד ה-7.6.2020 לידי מירב קפלן, יועצת יבוא מכס ותקינה בכתובת המייל: meravk@chamber.org.il

 

5. מסמכי נת"מ הבאים המתייחסים למוצרים במסלול של תו תקן אושרו במינהלת תו תקן בתאריך 13.05.20-

נת"מ לת"י 1498 חלק 7- מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול.

למידע נוסף יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל:meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה