עדכוני תקינה - 9.2.2020

1. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

ת"י 1385 ג"ת 2- אסלות ישיבה לבתי-כיסא מחומר קרמי בעלות מכל הדחה צמוד.

ת"י 5438 חלק 21- כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן ביסולפיט.

ת"י 5438 חלק 22- כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן מטא-ביסולפיט (נתרן פירו-סולפיט) (נתרן דו-סולפיט).

ת"י 5438 חלק 24- כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן דו־כלורו־איזו־ציאנורטי דו-מימי.

ת"י 5438 חלק 25- כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: סידן חמצני (סיד חי), סידן הידרוקסידי (סיד כבוי), תרחיף סידן הידרוקסידי (תרחיף סיד כבוי).

ת"י 19650 חלק 1- ארגון ותיעוד סִפְרָתִי (דיגיטלי) של מידע על מבנים ועל עבודות הנדסה אזרחית, לרבות מידול מידע הבניין (BIM)- ניהול מידע באמצעות מידול מידע הבניין: מושגים ועקרונות.

ת"י 19650 חלק 2- ארגון ותיעוד סִפְרָתִי (דיגיטלי) של מידע על מבנים ועל עבודות הנדסה אזרחית, לרבות מידול מידע הבניין (BIM)- ניהול מידע באמצעות מידול מידע הבניין: שלב ההקמה של הנכסים.

ת"י 61851 חלק 1- מערכת טעינה-בחיבור-מוליכי לרכב חשמלי: דרישות כלליות.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

2. ת"י 61851 חלק 1 וחלק 23 (מערכת טעינה-בחיבור-מוליכי לרכב חשמלי: דרישות כלליות + עמדת טעינה בזרם ישר לרכב חשמלי מערכת טעינה-בחיבור-מוליכי לרכב חשמלי), ת"י 62196 חלקים 1,2,3 (תקעים, בתי-תקע, מחברים לרכב והתקני מבוא ברכב טעינת רכב חשמלי בחיבור מוליכי- חלקים 1+2+3)- הפסקת הליך אכרזת הרשמיות-

הממונה על התקינה החליט להפסיק את תהליך אכרזת הרשמיות על התקנים שבנדון וזאת על מנת למנוע כפל רגולציה. הרגולציה והאכיפה על התאמת הטובין לתקנים אלו תיעשה באמצעות תקנות החשמל (התקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי).

 

3. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר החלפת / אכרזת רשמיות / הסרת רשמיות מהתקנים הבאים-

החלפת התקן הרשמי הבא: ת"י 5438 חלק 9 – כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: אלומיניום גופרתי, מאפריל 2019; במקומו יבוא: ת"י 5438 חלק 9 – כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: אלומיניום גופרתי, מאוקטובר 2019; כאשר התקן המוצע יהיה תקן רשמי פרט לדרישות הבאות:

  •  סימון דרגת המוצר: "נטול ברזל" או "דל ברזל" ודרישת סימון ריכוז האלומיניום (באחוזי משקל), בסעיף 6.4 Marking – במסלול האירופי.
  • סימון ריכוז האלומיניום (באחוזי משקל), בסעיף 6.1 Marking – במסלול האמריקני.

 למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא לטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-9.3.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

שינוי התקן הרשמי הבא: ת"י 682 חלק 1– מיטות תינוק ומיטות תינוק מתקפלות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, ממאי 2018 (שטופל במסגרת התיקון ה-13 וטרם פורסם), על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 1 מנובמבר 2019.

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא לטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-8.3.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

שינוי התקן הרשמי הבא: ת"י 5115 חלק 3– יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ציבורי – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, מספטמבר 2009 על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 1 מנובמבר 2019;

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא לטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-9.3.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

אישור החלפת התקן הרשמי הבא: ת"י 20 חלק 1 – מנורות: דרישות כלליות ובדיקות, מיוני 2018; במקומו יבוא: ת"י 20 חלק 1 – מנורות: דרישות כלליות ובדיקות, מדצמבר 2019;

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא לטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-8.3.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

אישור החלפת התקן הרשמי הבא:  ת"י 407 – בירה, ממאי 2002 (התקן בעל רשמיות חלקית); במקומו  יבוא: ת"י 407 – בירה, משקאות על בסיס בירה, משקאות בתוספת בירה ומשקאות מאלט, מדצמבר 2019, כאשר כל הסעיפים בתקן יהיו סעיפים רשמיים. התקן המוצע הינו תקן מקורי.

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-15.3.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

בטיפולו של הממונה על התקינה נמצאת בקשה של מכון התקנים להחלפת התקנים הבאים: 

ת"י 61199– נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת - דרישות בטיחות, מיוני 2011,
ת"י 520 - שפופרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי, מאפריל 1964,
ות"י 520 חלק 2 - נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת: דרישות בטיחות ודרישות פעולה, מפברואר 1992;

במקומם יבואו:

ת"י 61199 - נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת - דרישות בטיחות, מדצמבר 2019- לטיוטה היכנסו לקישור הבא ולטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא
ות"י 61195 - נורות פלואורניות בעלות שתי כיפות - דרישות בטיחות, מדצמבר 2019- לטיוטה היכנסו לקישור הבא ולטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא

מרשימת השינויים הלאומיים בתקנים הנ"ל, אשר הוגשו על ידי מכון התקנים, עולה כי מדובר בשינויים לאומיים מתחייבים בלבד. בהתאם לחוק התקנים, חברי ועדת האימוץ רשאים לבקש דיון בשינוי לאומי מתחייב הנכלל בתוספת הראשונה. במידה וברצונכם לבקש דיון בשינויים לאומיים מתחייבים בתקנים שבנדון, נבקשכם להודיע על כך תוך שבועיים ולצרף להודעתכם נימוקים לבקשה.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה