עדכוני מכס - אפריל 2019

1. פורסם מק"ח 1887- הודעת תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין העוסקת בתיאום סכומים, התשע"ט- 2019.

2. פורסם מק"ח 1888 העוסק במכסות ליבוא מיץ ענבים בפטור ממכס:

מדי שנה נבצרים בישראל כרמים ומיוצרים בממוצע רב שנתי כ-10 מיליון ליטרים של מיץ ענבים. בשנת 2018 הייתה שנה חריגה מבחינה אקלימית במהלכה היה מחסור במנות קור, הדרושות לצורך ייצור של מיץ ענבים. מדובר בתופעה נדירה, אשר התרחשה בפעם האחרונה בשנת 2002. בנוסף, היה וירוס בכרמים שהשפיע אף הוא על ייצור המיץ. כתוצאה מכך, חלה ירידה חדה בתפוקת הכרמים למיץ ענבים, המוערכת ב15-30%. יצוין כי יבוא של מיץ ענבים מאז תחילת שנת 2019 גדל פי 7.5 לעומת התקופה המקבילה בשנת 2018, שכן היקבים החלו לייבא מיץ ענבים במכס מלא על מנת להתמודד עם המחסור.
לאור האמור, ובהתאם לבקשת משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מוצע בצו זה לפתוח מכסות לייבוא מיץ ענבים בפטור ממכס כלהלן:
1. אריזות מעל 750 ק"ג- מכסה בכמות של 1,500 טון;
2. אריזות בנפח של עד 3 ליטרים- מכסה בכמות של 300 טון.
מוצע כי המכסות ייקבעו בהוראת שעה עד סוף שנת 2019, שכן המחסור במנות קור והווירוס צפויים להשפיע על בציר 2018 בלבד. מוצע כי המכסות יחולקו בהתאם לתנאי הגידול המקומי.
הפסד הכנסות ממסים מוערך ב2.4 מיליון ש"ח.

מצ"ב קישור למסמכים ודברי ההסבר המלאים

3. קבלת קהל ושעות עבודה בבתי המכס ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות האיבה והטרור:

בהתאם לפרסום נציבות שירות המדינה, ביום רביעי ג' באייר (8/5/19) יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות האיבה והטרור, לא תהיה קבלת קהל בבתי המכס, כמו כן יום העבודה יסתיים בשעה 13:00.

למידע נוסף בתחום זה