עדכוני מכס - דצמבר 2018

1. עדכון הוראת נוהל תעודות תנועה מטורקיה

דוד חורי ממטה המכס שלח אלינו עדכון להוראת נוהל תעודות תנועה מטורקיה
קישור לעדכון הנוהל
קישור לדוגמא של חותמת המכס האלקטרונית

2. פורסמו ברשומות תיקונים לצו תעריף המכס

מק"ח 1871 העוסק ברכב דו גלגלי.
מק"ח 1872 העוסק בחלקי מבנים שבגדר פרט 73.08.9099 במסגרת הסכם אס"ח בין ישראל לירדן.

קישור לפרסומים של קבצי המק"ח וכן דברי ההסבר להם

למידע נוסף בתחום זה