עדכונים בנושאי מכס 25.10.18

1. פורסמה להערות טיוטת תקנות בנושא אגרות ביטחון ואגרות מחשוב של המכס

קישור לטיוטת התקנות ודברי ההסבר
ניתן להעביר התייחסויות למכס עד ליום 5.11.18.
מי מכם שמעוניין בכך מוזמן להעביר עד 2.11.18 את התייחסותו אל סמנכ"ל כלכלה בלשכה, ישראלה מני - israelam@chamber.org.il, שמרכזת את הטיפול בנושא מטעם הלשכה. 

2. פורסם להערות טיוטת תיקון לצו תעריף המכס
טיוטת התיקון עוסקת בין היתר במיסוי ובפטורים בהקשר של ממסים (המשמשים בין היתר כתחליף לסולר לבעירה ועוד), בלו על תחליפי דלק, ממסים משומשים ושמני סיכה .
קישור לטיוטת התיקון המוצעת ולדברי ההסבר
הערות ניתן להעביר למכס עד יום 13.11.18
לפי העניין ניתן להעביר התייחסות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה, רז הילמן עד ה -11.11.18 - razh@chamber.org.il

3. יום שבתון בבחירות לרשויות המקומיות ה- 30/10/18 - עדכון מהמכס
קישור לעדכון מהמכס לגבי יום השבתון ב 30.10.18

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה