עדכוני מכס 19.8.2018

1. חובת צירוף "כתב הרשאה" ו – "תצהיר יבואן" במערכת שער עולמי, החל מתאריך ה – 1/11/18
קישור למאמר בנושא

2. פורסמו ברשומות עדכונים לצו תעריף המכס
מק"ח 1865 - כולל תיקון בפרט 84.83.9000 וכן הפחתה של המכס על צ'ילר בטכנולוגיית ספיגה.
מק"ח 1866 - עוסק במכסה חדשה ליבוא פלפל חריף מעובד באריזות העולות על 50 ק"ג.
מק"ח 1867 - עוסק בשינויים טכניים, לשם ביצוע התאמות של צו תעריף המכס לשער עולמי.
קישור לפרסום המסמכים המלאים ודברי ההסבר

 

למידע נוסף בתחום זה