עדכונים בנושאי מכס - יולי 2018

פורסמו מספר תיקונים לצו תעריף המכס:

מק"ח 1859 - הכולל תיקוני טעות ומכסות לשמן זית

מק"ח 1861 -  בנושא טרקטור משא מונע בבנזין ורכב דו גלגלי

מק"ח 1862 - בנושא אוטובוס חשמלי ופקקים הכוללים מטחנה או מגרסה

למידע נוסף בתחום זה