עדכוני מכס - 15.2.2018

1. פורסם מק"ח 1849 לתיקון צו תעריף המכס

במסגרת מק"ח זה התבצעו שורה של שינויים סיווגיים על רקע עליית שער עולמי ונפתחה מכסה לשעועית קפואה.

 קישור לאתר רשות המסים שם מפורסמים מק"ח 1849 ודברי ההסבר

 

2. קבלת הודעת שגיאה בהגשת הצהרת יבוא, במקרים של חובות במערכי מס

ראו הודעתה של אסנת אבגי ממנהל המכס ברשות המסים: 

"הריני להודיעכם כי החל מהיום, במקרים בהם קיימים חובות במערכי מס אחרים והוטל על החוב עיכוב טובין, תתקבל שגיאה בהגשת הצהרת יבוא.

יש לטפל בהסרת עיכוב הטובין מול התחנות הרלוונטיות."

 

3. הסכם סיוע הדדי בנושאי מכס בין ישראל לאורוגוואי

ראו המסמך שעלה לאישור הממשלה

למידע נוסף בתחום זה