תיקון משמעותי לפקודת המכס עולה לדיון בוועדת הכספים של הכנסת

בהמשך לעדכונים קודמים בנושא ועל רקע עליית מערכת המכס החדשה, שער עולמי, תעלה לאישור ועדת הכספים של הכנסת, ביום 31.1.18 הצעה לתיקון פקודת המכס.

קישור לנוסח תיקון החוק המוצע

מדובר בתיקון רחב ורב משמעות לפקודה שכולל גם כלי אכיפה עדכניים ובכלל זה סמכות להטיל עיצומים כספיים בגין מגוון הפרות מצד סוכני מכס ויבואנים.

חלק מהנושאים עלו ביום עיון שקיימנו בלשכה בחודש שעבר - קישור למסמכים מיום העיון

ככל שיש לכם הערות ביחס להצעת החוק או אם מי מכם מעוניין להשתתף בדיון בכנסת, נא עדכנו בהקדם את רז הילמן מנהל אגף יבוא מכס ותקינה - 03-5631011, razh@chamber.org.il

עדכון 1.2.18 - אתמול התקיים דיון ראשון בוועדת הכספים בהצעת החוק והדיונים צפויים להימשך כבר בשבוע הבא

למידע נוסף בתחום זה