טיוטת נוהל תש"ר - ינואר 2018

לקראת עליית שער עולמי, קיבלנו מהמכס את ההודעה הבאה:

"מצ"ב קובץ טיוטת נוהל תש"ר מותאמת למערכת "שער עולמי". 

הטיוטא אינה גרסה סופית ותושלם בהמשך.   

הנוהל כולל נספחים – טבלת אילוצים וטבלת ליקויים. 

בהתאם למועד עלייה לאוויר 14.1.18 של המערכת, הטיוטא תסייע כנוהל עבודה."

קישור לטיוטת נוהל תש"ר ינואר 2018

למידע נוסף בתחום זה