נהלים לתקופת המעבר מסחר חוץ לשער עולמי

ממנהל המכס הועברו אלינו נהלים המסדירים את פעילות הקהילה מול המכס בתקופת המעבר ממערכת "סחר חוץ" למערכת "שער עולמי".

בכדי לייעל את התהליכים ולהקל על הקהילה, חולקו רוב הנהלים לשלושה שלבים:

שלב א' : לפני סגירת "סחר חוץ"

שלב ב' : מסגירת "סחר חוץ" ועד תחילת פעילות "שער עולמי".

שלב ג' : תחילת פעילות "שער עולמי".

 

קישור לנהלי מעבר שער עולמי - תשר

קישור להלי מעבר שער עולמי - מעקב מטענים ימי

קישור לנהלי מעבר שער עולמי - מעקב מטענים אווירי

קישור לנהלי מעבר שער עולמי - חוקיות יבוא לקהילה

קישור לנהלי מעבר שער עולמי - השבון לסוכני מכס ומייצגים

קישור לנהלי מעבר שער עולמי - פטמ לסוכני מכס

 

למידע נוסף בתחום זה