עדכונים בנושאי מכס 26.10.2017

1. עודכן צו תעריף המכס

פורסם ברשומות תיקון לצו תעריף המכס - מק"ח 1831 שעניינו רכבי יוקרה, חלקים לברזים ורכבים היברידיים, ותיקוני טעויות הכל כמפורט במק"ח ובדברי ההסבר.

 קישור לצפיה במק"ח 1831 ובדברי ההסבר

 

2. טיוטת הוראת נוהל של המכס בנושא יצוא מוחזר

קישור לפנייתו של ראש מינהל מכס - אבי ארדיטי בנושא זה

 

למידע נוסף בתחום זה