עדכונים בנושאי מכס - אפריל 2017

1. הודעה מרשות המסים - עדכון ליבואנים ולסוכני מכס לקראת חופשח הפסח

קישור להודעות רשות המסים - הודעה מ 30.3

קישור למכתב מאבירם אברמוביץ מנהל תחום בכיר תש"ר במכס בעניין חופשת הפסח

2. רשות המסים הודיעה על לפרק 2 – הערכה, באוגדן המכס (סחר חוץ)

קישור לפרק 2 המעודכן

3. תיקונים לצו תעריף המכס ולצו היטלי סחר

פורסמו ברשומות:

מק"ח 1815 המתקן את צו יבוא חופשי - לפי דברי ההסבר שפורסמו באתר רשות המסים עניינו תיקונים על טעויות שנעשו ללא כוונת מכוון, במהלך התאמת הצו להחלטות ארגון המכס העולמי (מידע מפורט בתיקון לצו ובדברי ההסבר המלאים בקישור להלן).

מק"ח 1814 - המתקן את התוספת השלישית לצו היטלי סחר ואמצעי הגנה - בהקשר של מיץ ענבים.

קישור לפרסום המסמכים ולדברי ההסבר למק"ח 1815

 

 

למידע נוסף בתחום זה