עדכונים לצו תעריף המכס – ינואר 2017

בראשית השנה פורסם ברשומות צו תעריף המכס העדכני.

קישור לצו כפי שפורסם ברשומות

מאז פורסמו מגוון תיקונים לצו שאותם ואת דברי ההסבר להם ניתן לראות באתר רשות המסים 

כמו כן, מחלקת הסיווג של המכס פרסמה טבלת המרה לעומת צו תעריף המכס משנת 2012.

קישור לטבלת ההמרה העדכנית ל- 16.1.2016

 

למידע נוסף בתחום זה