ימי עבודה מקוצרים בבתי המכס - שנת 2017

להלן הודעה של הנהלת אגף המכס בנוגע לימי עבודה מקוצרים בבתי המכס בשנת 2017:

"בהתאם להודעת נציבות שירות המדינה מיום 17/11/16 המפרטת את ימי העבודה המקוצרים לשנת 2017, תהיה העבודה בבתי המכס בימים אלה בשעות הר"מ:

 

 

תאריך

מועד

שעת סיום עבודה

12/3/17, י"ד באדר

פורים

14:30

 

13/3/17, ט"ו באדר

שושן פורים בירושלים

(ירושלים בלבד)

14:30

1/5/17, ה' באייר (נדחה)

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור

13:00

13/12/17, כ"ה בכסלו

א' של חנוכה

14:30

 

יובהר כי ההודעה הנ"ל אינה כוללת את החופשות המרוכזות בפסח וסוכות וכן את החופשות בערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים וערב שבועות, שלגביהן תפורסמנה הודעות נפרדות."

 

למידע נוסף בתחום זה