הורחב הפטור בייבוא אישי של חבילות כולל יבוא ימי

על פי פרט מכס 614 ניתן פטור מתשלום מיסי יבוא בייבוא "טובין לרבות חבילות שי ולמעט מוצרי טבק, כוהל ומשקאות משכרים המיובאים במשלוחי דואר או במשלוחי אוויר, הארוזים באריזה אחת או בכמה אריזות, והם מיועדים לשימוש עצמי כהגדרתו בסעיף 129 לפקודת המכס, ובלבד שמחיר העסקה שלהם אינו עולה על 75 דולר ארה"ב".

על פי פרט מכס 826 ניתן פטור מתשלום מכס בלבד (עדיין יחולו מס קניה ומע"מ) על "טובין המיובאים במשלוחי דואר או במשלוחי אוויר, הארוזים באריזה אחת או בכמה אריזות, והם מיועדים לשימוש עצמי כהגדרתו בסעיף 129 לפקודת המכס, למעט מוצרי טבק, כוהל ומשקאות משכרים, ובלבד שמחיר העסקה שלהם אינו עולה על 500 דולר ארה"ב, למעט טובין שסיווגם בפרט 614".

בקובץ תקנות שיעורי מק"ח 1799, מתאריך 30.10.2016, פורסם על ידי שר האוצר תיקון לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, על פיו בשני פרטי המכס הנ"ל (614 ו - 826) המילים "המיובאים במשלוחי דואר או במשלוחי אוויר" - ימחקו.

משמעות השינויים הנ"ל היא כי הפטור בייבוא האישי בשני פרטי המכס הנ"ל (614 ו - 826) בהתאמה, הורחב גם לייבוא הימי, בנוסף לייבוא בדואר חבילות ובמשלוחי אוויר.

 

למידע נוסף בתחום זה