פג תוקף היטל ההיצף (ערובה זמנית) בייבוא זכוכית צפה מטורקיה

בתאריך 26.10.2016 פורסמה על ידי מינהל המכס הודעה לציבור בנוגע לסיום הערובה הזמנית על זכוכית צפה מטורקיה, ביום 17.10.2016.

על פי הודעה קודמת של מינהל המכס, הוטלה ערובה זמנית, בשיעורים שונים, על יבוא זכוכית צפה מטורקיה, מפרט מכס 70.05.2900, החל מתאריך 18.4.2016 ועד 17.10.2016.

למידע נוסף בתחום זה