פעילות יחידות המכס בערב ראש השנה, ערב כיפור ובחופשה המרוכזת בסוכות 2016

בערב ראש השנה ה- 2/10/16 ובערב יום כיפור ה- 11/10/16 בתי המכס יהיו סגורים, למעט בית מכס נתב"ג שיפעל במתכונת מצומצמת, וכן מעברי הגבול שיפעלו בהתאם לשעות הפעילות בקובץ המצורף.

למידע נוסף בתחום זה