הנחיית סיווג מכס בייבוא טוסטרים: לחיצה, קופץ, אובן ומשטחי חימום חשמליים

להלן הנחיות חדשות של הנהלת המכס לסיווג טוסטרים ומשטחי חימום חשמליים מיובאים, לשימוש ביתי:

טוסטר לחיצה (טוסטר סנדוויץ - sandwich toaster) בעל שתי פלטות חימום אופקיות, כאשר העליונה ניתנת להרמה, המאפשר חימום או קליית סנדוויצ'ים, פרוסות או חימום מזון באמצעות תבנית ייעודית, סיווגו בפרט 85.16.7900.

טוסטר קופץ, מקלה קופץ (pop-up toasters) שבו מוכנסות פרוסות הלחם באופן אנכי, לחריצים בחלקו העליון של המכשיר, ומחוממות ע"י גופי חימום אנכיים, וכולל בדרך כלל גם קוצב זמן (טיימר) שבסיומו מקפיץ את הפרוסות כלפי מעלה, סיווגו בפרט 85.16.7200.

טוסטר אובן (Toaster ovens) שכולל תא עם דלת וגופי חימום בחלקו העליון של התא ובחלקו התחתון של התא, המאפשר קליית לחם או חימום מזון ואף הכנת תבשילים, סיווגו בפרט 85.16.6000.

משטח חשמלי לחימום מזון בלבד בלא אפשרות ויסות (לדוגמא: פלטה של שבת) סיווגה בפרט 85.16.7900.


הנחיות הסיווג הנ"ל הן בתוקף מיום פרסומן (8.5.2016) והן מבטלות הנחיות סיווג קודמות לאותם מוצרים.


חברים בלשכות המסחר יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה אצל מנהל התחום הענפי הרלוונטי או באגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז.

למידע נוסף בתחום זה