סיווג מכס של מסגרות למשקפי ראייה באריזה משותפת עם עדשות

יחידת הסיווג בהנהלת המכס פרסמה לאחרונה את הנחיית סיווג המכס הבאה:

טובין המוצגים באריזה משותפת שאינה מיועדת למכירה קמעונאית המכילה:

- מסגרות למשקפי ראייה ובהן מותקנות עדשות דמה מפלסטיק, לא אופטיות
- עדשות אופטיות מפלסטיק החתוכות למידה ומתאימות למסגרת
- שקית פלסטיק שקופה לאריזת העדשות
- שקית פלסטיק שקופה לאריזה המשותפת

יסווגו כדלקמן: העדשות האופטיות יסווגו בפרט 90.01.5000, המסגרות עם עדשות הדמה יסווגו בפרטי המשנה על פי העניין.

למידע נוסף בתחום זה