החל מ- 1.10.2015 יופחת שיעור המע"מ בעסקאות ובייבוא ל- 17%

שר האוצר פרסם לאחרונה ברשומות תיקון לצו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין), על פיו נקבע ששיעור המע"מ על עסקה ועל יבוא טובין יהיה 17%, במקום 18%.

תחילתו של הצו הנ"ל ביום י"ח בתשרי התשע"ו (1 באוקטובר 2015).

למידע נוסף בתחום זה