הנחיית סיווג מכס חדשה למנעולי תליה לנעילת אופניים חשמליים ואופנועים, בפרט מכס משנה של פרט 83.01

להלן הנחיה בנושא זה שפורסמה בתאריך 8.9.2015 על ידי הנהלת המכס:

 "סיווג של מנעול תליה בעל וו ארוך או מנעול תליה בעל וו גמיש מכבל פלדה, או מנעול תליה עם שרשרת פלדה המהווה את וו המנעול, המיועדים, בין היתר, לנעילת אופניים חשמליות ואופנועים, יקבע לפי הוראת הסיווג 3(6) ו- 3(3) (א) לצו, בפרט משנה 1000 של הפרט, המתייחס למנעולי תליה והנותן את התיאור המפורט יותר מאשר פרט משנה 2000.

 סיווגה של ערכה למכירה קמעונית הכוללת מנעול תליה, שרשרת ממתכת באורך עד 80 ס"מ, שרוול עטיפה מבד, ייקבע בפרט זה לפי הוראת הסיווג 3(3)(ב) לצו. מכיוון שהערכה מיועדת, בין היתר, לנעילת אופניים חשמליות ואופנועים, הסיווג בפרטי המשנה של הפרט ייקבע לפי הוראת הסיווג 3(6) ו - 3(1) בפרט משנה 2000 המתייחס לערכה בשלמותה."

למידע נוסף בתחום זה