הנחיית סיווג מכס בפרט 87.03, עבור ג'יפים ומיניוואנים, מבוטלת

הנהלת המכס פרסמה בתאריך 22.7.2015 הנחיית סיווג מכס עבור פרט 87.03 על פיה הנחיית סיווג 11/04, מתאריך 26.2.2004, עבור ג'יפים ומיניוואנים, מבוטלת.

על פי ההסבר של אגף המכס ביטול הנחיית המכס משנת 2004 (הכוללת רשימת דגמי כלי רכב מסחריים שלעניין תקנות מע"מ יש לראות אותם כפרטיים), נובע מכך שג'יפים ומיניוואנים מסווגים ברשימת הרכבים המפורטים בתוספת הרביעית לתקנות מס ערך מוסף (התשל"ו - 1976), ומתוכנן תיקון שבמסגרתו יכללו רכבים להובלת טובין, שסיווגם אינו בפרט 87.03, כרכבים להסעת נוסעים.

למידע נוסף בתחום זה