שלב נוסף בהפעלת מערכת "שער עולמי" במכס

רצ"ב הודעה של ראש מינהל המכס, מר אבי ארדיטי, בנוגע להפעלת שלב נוסף במערכת "שער עולמי".
הודעה זו באה בהמשך להודעה קודמת, מתאריך 13.9.2013, בנוגע להפעלה אז של מערכת "שער עולמי" במכס בתחום המצהרים.
לשירותכם, בקרוב יקיים המכס בלשכת המסחר בת"א ימי עיון בנושא - פרטים נוספים בהמשך.
למידע נוסף בתחום זה