פעילות המכס בחופשה המרוכזת - פסח 2016

להלן הודעה שפורסמה על ידי הנהלת המכס בנוגע לפעילות יחידות המכס בערבי החג ובחול המועד פסח 2016:

רשות המסים יוצאת לחופשה מרוכזת בימי חג הפסח. שעות קבלת הקהל בתחנות המכס בהן יינתן שרות בכל הקשור ביבוא ויצוא סחורות, לרבות דואר חבילות יהיו כדלקמן:

 

אולמות הנוסעים שבמעברי הגבול היבשתיים יפעלו בהתאם לפרסום של רשות שדות התעופה.

 קבלת הקהל כוללת את יח' היצוא בבתי המכס (ללא הפעלת משמרת שנייה).

 בימי חול המועד לא תפעל המשמרת השנייה בבית המכס נתב"ג.

מודגש בזה כי בימי חול המועד, ביחידות תהליך השחרור בבתי המכס, למעט בית המכס נתב"ג, במסגרת תהליך א', יטופלו רשימונים שהמשלוחים הנוגעים אליהם יהיו מסירות ישירות, בעלי חיים, תרופות, טובין שבפיקוח נפש, חומרים נפיצים, מסוכנים או רדיואקטיביים, חומרי גלם וכיו"ב, על סוכני המכס להיערך טרם החג.  יובהר כי כל פניה הנוגעת לטובין אחרים, תענה בסירוב ולא תטופל.

הבנה ושיתוף הפעולה של ציבור היבואנים וסוכני המכס חיוניים להבטחת פעולה תקינה ומתן שירות בבתי המכס בימי החג.

למידע נוסף בתחום זה