אגרות מחשב וביטחון ברשימוני יבוא, ללא שינוי בשנת 2015


להלן הנחיות שפורסמו בנושא זה על ידי הנהלת אגף המכס ומע"מ שברשות המיסים בישראל בנושא רשימון יבוא:

בהתאם לתקנות המכס (תיקון והוראת שעה), התשס"ד 2004, ובהתאם לחישובי מחלקת החשבות ברשות המיסים, להלן שיעורי אגרות הביטחון והמחשב אשר יחולו החל מתאריך 1/1/2015:

אגרת מחשב - מלם סחר חוץ

א. רשימוני יבוא בערך טובין העולה על 1,000$ - שיעור אגרת המחשב יהיה 36 ₪ (ללא שינוי).
ב. רשימוני יבוא בערך טובין הנמוך מ- 1,000$ - שיעור אגרת המחשב יהיה 18 ₪ (ללא שינוי).
ג. רשימוני יבוא קולקטיביים לבלדרים - שיעור אגרת המחשב יהיה 178 ₪ (ללא שינוי).

אגרת ביטחון - שיקוף בטחוני

א. רשימון יבוא (למעט רשימונים עד 500$ ורשימונים לעולים חדשים אשר פטורים) – שיעור אגרת הביטחון יהיה 42 ₪ (ללא שינוי).
ב. רשימוני יבוא קולקטיביים אשר מוגשים ע"י חברת בלדרות - שיעור אגרת הביטחון יהיה 208 ₪ (ללא שינוי).

למידע נוסף בתחום זה