בוטלה הנחיית סיווג, משנת 2009, לצגים עם חיבור HDMI

מהנהלת אגף המכס נמסר לאיגוד כי על פי החלטת ארגון המכס העולמי לצורך קביעת הסיווג בפרטי משנה של פרט 85.28, יש לקחת בחשבון את כל מכלול הפרמטרים הטכניים של הצגים מלבד סוגי הכניסות לרבות כניסת HDMI.

כתוצאה מכך הנחיית סיווג המכס מתאריך 13.9.2009* מבוטלת, החל מתאריך 9.12.2014, יום פרסום הנחיית הסיווג החדשה.

* (הנחיית הסיווג שבוטלה, מתאריך 13.9.2009, קבעה:
"תקן HDMI (HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE) הינו תקן להעברת אותות וידאו ואודיו דיגיטליים בין מכשירי אלקטרוניקה בידורית. התקן מגדיר גם את המחבר המשמש לחיבור בין המכשירים השונים.
צגים או מטולים הכוללים מחברים מסוג HDMI סיווגם בפרט 85.28 בפרטי משנה 4900, 5900, 6900 לפי סוג המכשיר)."
למידע נוסף בתחום זה