ימי עבודה מקוצרים בבתי המכס - שנת 2015


להלן הודעה של הנהלת אגף המכס בנוגע לימי עבודה מקוצרים בבתי המכס בשנת 2015:


"בהתאם להודעת נציבות שירות המדינה מיום 17/11/14 המפרטת את ימי העבודה המקוצרים לשנת 2015, תהיה העבודה בבתי המכס בימים אלה בשעות הר"מ:

תאריך
מועד
שעת סיום עבודה
5/3/15, י"ד באדר
פורים
14:30
22/4/15, ג' באייר (הוקדם)
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור
13:00
7/12/15, כ"ה בכסלו
א' של חנוכה
14:30
.
יובהר כי ההודעה הנ"ל אינה כוללת את החופשות המרוכזות בפסח וסוכות וכן את החופשות בערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים וערב שבועות, שלגביהן תפורסמנה הודעות נפרדות."
למידע נוסף בתחום זה