פטור מתשלום מכס ביבוא אישי של מוצרים שערכם עד 500 דולר

בתאריך 12.11.2014 פורסם ברשומות צו על ידי שר האוצר על פיו ניתן פטור מתשלום מכס ביבוא אישי של מוצרים שמחירם אינו עולה על 500 דולר. (הצו מרחיב את תקרת הפטור ממכס שהייתה קיימת עד תאריך זה, של 325 דולר).

הפטור ממכס ביבוא אישי כנ"ל יחול בהתקיים כל שלושת התנאים הבאים:

1- הטובין מיובאים במשלוחי דואר או במשלוחי אוויר.
2- הטובין מיועדים לשימוש עצמי, כהגדרתו בפקודת המכס.
3- מחיר העסקה אינו עולה על 500 דולר ארה"ב.

הפטור הנ"ל ממכס לא יחול על יבוא מוצרי טבק, כוהל ומשקאות משכרים. חשוב להדגיש כי על המוצרים המיובאים במסגרת זאת עדיין ייחול מע"מ (18%) ועל מוצרים מסוימים גם מס קניה.

הערה – במסגרת צו שפורסם ברשומות על ידי שר האוצר בתאריך 31.1.2012 הורחב הפטור המלא ממיסי יבוא ביבוא אישי של מוצרים, העומד בתנאים 1 ו-2 הנ"ל ומחירם אינו עולה על 75 דולר ארה"ב.
למידע נוסף בתחום זה