פעילות יחידות המכס בערב ראש השנה , ערב כיפור ובחופשה המרוכזת

חול המועד :

12/10/14 -14/10/14

בשעות : 08:00 - 13:00

אשדוד

חיפה

נתב"ג (4 ו- 49 )

אילת

דואר חבילות

אילת

דואר חבילות

ירושלים

דואר חבילות

ת"א

ב-10/10/14 בתי המכס יהיו סגורים למעט בית המכס נתב"ג שיפעל במתכונת יום ו'.

בבתי המכס אשדוד וחיפה תהיה קבלת קהל ביבוא אישי ב-13/10/14.

בדואר חבילות ירושלים תהיה קבלת קהל ב- 12/10/14 בלבד.

פניות לבית מכס מרכז יטופלו בתחנת המכס דואר חבילות ת"א.

באתר משקף המכולות באשדוד לא תופעל משמרת שניה.


מעברי הגבול היבשתיים יפעלו בהתאם לפרסום של רשות שדות התעופה.
בית מכס נהר הירדן יפעל בהתאם לפרסום של רשות שדות התעופה.
יצוא – קבלת הקהל כוללת את יח' היצוא בבתי המכס (ללא הפעלת משמרת שנייה).
בימי חול המועד לא תפעל המשמרת השנייה בבית המכס נתב"ג.
מודגש בזה כי בימי חול המועד, ביחידות תהליך השחרור בבתי המכס, למעט בית המכס נתב"ג , במסגרת תהליך א', יטופלו רשימונים שהמשלוחים הנוגעים אליהם יהיו מסירות ישירות, בעלי חיים, תרופות, טובין שבפיקוח נפש, חומרים נפיצים, מסוכנים או רדיואקטיביים, חומרי גלם וכיו"ב, על סוכני המכס להיערך טרם החג.

הנהלת המכס מבקשת הבנה ושיתוף הפעולה של ציבור היבואנים וסוכני המכס, להבטחת פעולה תקינה ומתן שירות יעיל בבתי המכס בימי החג.
למידע נוסף בתחום זה