בוטל היטל ההיצף ביבוא דסקיות חיתוך מסין העממית

מהנהלת המכס נמסר כי ביום 31.12.2013 פג תוקפו של היטל ההיצף על יבוא דסקיות חיתוך והשחזה מסין העממית, המסווגות בפרט מכס 68.04.2290.

לכן, יש להפסיק את גביית ההיטל בגין הטובין ששוחררו לאחר 31.12.2013.

ההנחיה של הנהלת המכס היא שאם נגבו כספים כהיטל היצף על מוצר זה, מיום 1.1.2014 ואילך, יש להחזירם.
למידע נוסף בתחום זה