ימי עבודה מקוצרים בבתי המכס בשנת 2014

להלן הודעה בנושא זה אשר פורסמה על ידי הנהלת אגף המכס ומע"מ שברשות המיסים בישראל:

"בהתאם להודעת נציבות שירות המדינה מיום 17/11/13 המפרטת את ימי העבודה המקוצרים לשנת 2014, תהיה העבודה בבתי המכס בימים אלה בשעות הר"מ:

תאריך

מועד

שעת סיום עבודה

16/3/14, י"ד באדר ב'

פורים

14:30

17/3/14, ט"ו באדר ב'

שושן פורים בירושלים (ירושלים בלבד)

14:30

5/5/14, ה' באייר

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור

13:00

17/12/14, כ"ה בכסלו

א' של חנוכה

14:30


יובהר כי, ההודעה הנ"ל אינה כוללת את החופשות המרוכזות בפסח וסוכות וכן את החופשות בערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים וערב שבועות, שלגביהן תפורסמנה הודעות נפרדות."
למידע נוסף בתחום זה