הוארך תוקף אישורים לדירוג אנרגטי של מקררים מזגנים ומקלטי טלוויזיה

מהנהלת המכס נמסר לאיגוד כי על פי החלטת משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (אגף שימור אנרגיה), המכס ימשיך ויכבד אישורי שימור אנרגיה, על פי דרישת צו יבוא חופשי, של שנת 2013 גם בשנת 2014 - עד להודעה חדשה.

האישורים מתייחסים למוצרים המיובאים הבאים: מקררים, מזגנים ומקלטי טלוויזיה.
למידע נוסף בתחום זה