בעקבות טיפול האיגוד בוטל המכס ביבוא נורות לד

האיגוד פעל לאחרונה, מול משרדי האוצר, הכלכלה, האנרגיה והמיים, במטרה לבטל את המכס, בשיעור 12%, המוטל ביבוא מארצות כלליות של נורות לד.

בפניה של האיגוד הודגשו תכונות חיוביות רבות בשימוש בנורות לד, כגון חיסכון רב באנרגיה, חיי מוצר ארוכים מאוד, חיסכון כספי לצרכן המשתמש במוצר, מוצר "ירוק" ועוד.

נורות לד אינן מיוצרות בארץ והמדינה מעוניינת לעודד את השימוש בהן.

בעקבות טיפול האיגוד בתאריך 19.11.2013 פורסם צו ברשומות (מק"י 1723) בו נוצר פרט מכס משנה חדש 85.43.7021 - נורות לד, הפטור ממכס.
למידע נוסף בתחום זה