יצוא טובין בערך עד 200 דולר ארה"ב, ללא צורך ברשימון יצוא

הנהלת רשות המיסים פרסמה לאחרונה חוזר (המצ"ב) בו נאמר כי יצואנים של טובין בערך לצורכי מכס או לצרכי ביטוח עד 200 דולר ארה"ב פטורים מחובת הגשת רשימון ביצוא מישראל, אם הם עומדים בכל הקריטריונים המפורטים בחוזר.

ההנחיה הנ"ל מבטלת הוראה קודמת של רשות המיסים, משנת 2005, אשר התירה יצוא טובין ללא רשימון יצוא אם הם היו בערך למכס שאינו עולה על 100 דולר ארה"ב.

למידע נוסף בתחום זה