קרואטיה צורפה להסכם הסחר החופשי בין ישראל והקהילה האירופית, מתאריך 1.7.2013

הנהלת רשות המיסים בארץ הודיעה לאיגוד כי האיחוד האירופי החליט לצרף אליו את הרפובליקה של קרואטיה, החל מיום 1.7.2013. כתוצאה מכך החל מתאריך זה קרואטיה נכללת בהסכם הסחר החופשי בין ישראל והאיחוד האירופי.

רצ"ב הוראות נוהל שפורסמו בנושא זה על ידי הנהלת רשות המיסים בארץ.

למידע נוסף בתחום זה