נפתחה חקירה בנוגע לחשד להיצף ביבוא שטיחי מכונה מטורקיה

משרד התמ"ת הודיע לאיגוד על פתיחה בחקירה בעניין תלונת חברת שטיחי קיסריה (97) בע"מ על יבוא בהיצף של שטיחי מכונה מטורקיה.

במשרד הוחלט לפתוח בחקירת התלונה לאחר שמצאו כי ישנן ראיות מספיקות לכאורה לקיומם של יבוא בהיצף, של נזק ממשי או הסתברות לנזק ממשי לענף היצרני המקומי וקשר סיבתי בין היבוא בהיצף לנזק האמור וכי התלונה נתמכת על ידי יצרנים בישראל של טובין דומים.
למידע נוסף בתחום זה