פורסמה רשימה מעודכנת עם שיעורי כופר הכסף בגין הפרת חוקיות היבוא - נושא מכס

הנהלת משרד התמ"ת (כלכלה ומסחר) פרסמה בתאריך 10.4.2013 רשימה מעודכנת עם שיעורי כופר הכסף שיש לגבות בגין הפרת דרישות חוקיות היבוא על ידי יבואנים.

הטבלה והוראותיה נכנסו לתוקף החל מתאריך פרסומן, 10.4.2013.

בדברי ההסבר צוין עוד כי בטבלה נקבעו סכומים מרביים (תקרות) לתשלום כופר כסף, אך סכומים אלה לא יחולו אם נקבע על פי הטבלה שהמקרה עובר לדיון בועדת היבוא.

למידע נוסף בתחום זה