ציון מקום רכישת מעמד מקור במסמכי העדפה לטובין המיוצאים מישראל לאיחוד האירופי

רצ"ב חוזר שפורסם לאחרונה על ידי הנהלת המכס בארץ בנוגע לאופן ציון מקום רכישת מעמד מקור במסמכי העדפה לטובין מיוצאים מישראל לאיחוד האירופי במסגרת הסכם אזור סחר חופשי (אס"ח) בעקבות שינוי שיטת המיקוד בארץ.
 

למידע נוסף בתחום זה