פעילות המכס בחופשה המרוכזת – פסח 2013

"רצ"ב הודעה שפורסמה על ידי הנהלת המכס בנוגע לפעילות יחידות המכס בערבי החג ובחול המועד פסח 2013:

רשות המסים יוצאת לחופשה מרוכזת בימי חג הפסח. שעות קבלת הקהל בתחנות המכס בהן יינתן שרות בכל הקשור ביבוא ויצוא סחורות, לרבות דואר חבילות יהיו כדלקמן:


מועדים ושעות

בתי מכס

הערות

ערבי חג :

25/3/13 ו – 31/3/13

בשעות : 08:00 - 11:00אשדוד
חיפה
נתב"ג (4 ו- 49 )
דואר חבילות ת"א

במכס אילת ובדואר חבילות ירושלים לא תהיה קבלת קהל.

בבתי המכס אשדוד וחיפה תהיה קבלת קהל במחלקת יבוא אישי
ב-31/3/13.

פניות לבית מכס מרכז יטופלו בתחנת המכס - דואר חבילות ת"א.

חול המועד :

27/3/13 -28/3/13

בשעות : 08:00 - 13:00אשדוד
חיפה
נתב"ג (4 ו- 49 )
אילת
דואר חבילות ת"א
דואר חבילות ירושלים

בבתי המכס אשדוד וחיפה תהיה קבלת קהל במחלקת יבוא אישי ב-27/3/13 .

בדואר חבילות ירושלים תהיה קבלת קהל ב- 27/3/13 בלבד.

ב-29/3/13 בתי המכס יהיו סגורים למעט בית המכס נתב"ג שיפעל במתכונת יום ו'.

פניות לבית מכס מרכז יטופלו בתחנת המכס - דואר חבילות ת"א.מעברי הגבול היבשתיים יפעלו בהתאם לפרסום של רשות שדות התעופה.

יצוא – קבלת הקהל כוללת את יח' היצוא בבתי המכס (ללא הפעלת משמרת שנייה).

בימי חול המועד לא תפעל המשמרת השנייה בבית המכס נתב"ג.

מודגש בזה כי בימי חול המועד, ביחידות תהליך השחרור בבתי המכס, למעט בית המכס נתב"ג, במסגרת תהליך א', יטופלו רשימונים שהמשלוחים הנוגעים אליהם יהיו מסירות ישירות, בעלי חיים, תרופות, טובין שבפיקוח נפש, חומרים נפיצים, מסוכנים או רדיואקטיביים, חומרי גלם וכיו"ב, על סוכני המכס להיערך טרם החג. יובהר כי כל פניה הנוגעת לטובין אחרים, תענה בסירוב ולא תטופל.

הבנה ושיתוף הפעולה של ציבור היבואנים וסוכני המכס חיוניים להבטחת פעולה תקינה ומתן שירות בבתי המכס בימי החג."

למידע נוסף בתחום זה