ימי עבודה מקוצרים בבתי המכס בשנת 2013

להלן הודעה בנושא זה אשר פורסמה על ידי הנהלת אגף המכס ומע"מ שברשות המיסים בישראל:
 
"בהתאם להודעת נציבות שירות המדינה מיום 3/12/12 המפרטת את ימי העבודה המקוצרים לשנת 2013, תהיה העבודה בבתי המכס בימים אלה בשעות הר"מ:
 


תאריך

מועד

שעת סיום עבודה
 

24/2/13, י"ד באדר

פורים

14:30

25/2/13, ט"ו באדר

שושן פורים בירושלים (ירושלים בלבד)

14:30

15/4/13, ה' באייר

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור

14:00

28/11/13, כ"ה בכסלו

א' של חנוכה

14:30


 
יובהר כי, ההודעה הנ"ל אינה כוללת את החופשות המרוכזות בפסח וסוכות וכן את החופשות בערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים וערב שבועות, שלגביהן תפורסמנה הודעות נפרדות."

למידע נוסף בתחום זה