משרד האוצר מפרסם טיוטה להערות הציבור המבטלת מכס על גבינות רכות עם אחוז שומן העולה על 5% וגבינת מוצרלה טרייה רכה, לצד הפחתת מכס הדרגתית על יתר סוגי גבינת מוצרלה

הטיוטה פתוחה להערות הציבור עד יום 2.10.22

על מנת להוריד את מחירי מוצרי חלב לצרכנים ולהקל על יוקר המחיה, משרד האוצר מפרסם להערות הציבור טיוטה שבכוונתה לבטל את המכס החל על מוצרי חלב שונים, כמפורט להלן:

 

1. מוצע לבטל באופן מיידי את המכס על כל הגבינות הרכות עם אחוז שומן העולה על 5%.

כיום על הגבינות אלה מוטל מכס בגובה 12.73 ₪ לק"ג או 8.02 ₪ לק"ג כאשר מדובר בגבינות כאמור מחלב צאן, ואילו חל מכס בגובה 7.75 ₪ לק"ג או 8.02 ₪ לק"ג עבור גבינות כאמור שאינן מחלב צאן.

מוצע כי הפחתת המכס תתבצע ב-2 פעימות:

א. בתאריך 1.1.2023 יפחת המכס בשיעור של 50% מהמכס הקיים טרם פרסום הצו.

ב. בתאריך 1.1.2024 יבוטל המכס באופן קבוע.

יצוין כי על גבינות רכות עד 5% שומן, למעט גבינות מחלב צאן, כבר חל פטור ממכס.

2. מוצע לבטל באופן מיידי את המכס החל על גבינת מוצרלה טרייה רכה, לגביה חל כיום מכס בגובה 7.75 ₪ לק"ג.

עוד מוצע לבטל באופן מדורג את המכס החל על יתר סוגי גבינת מוצרלה, לגביהן חל כיום מכס בגובה 8.02 ₪ לק"ג, וזאת באופן הבא:

א. אריזות של גבינת מוצרלה במשקל של עד חצי ק"ג- המכס יבוטל מיום פרסום הצו.

ב. אריזות במשקל של מעל חצי ק"ג- המכס יבוטל בהליך הדרגתי של 5 פעימות שוות שבכל אחת מהן יופחת 20% מהמכס, כך שהחל מהתאריך 1.1.2026 יחול פטור ממכס על הגבינות האמורות.

3. מוצע לבטל באופן מיידי את המכס החל על גבינת חלומי, לגביה חל כיום מכס בגובה 8.02 ₪ לק"ג.

4. מוצע לבטל באופן מיידי את המכס החל על גבינת ג'מיד, לגביה חל כיום מכס בגובה 3.95 ₪ לק"ג.

*עוד מוצע להוסיף הוראת שעה במסגרתה מובהר כי סכומי המס המפורטים בצו זה יוצמדו למדד ביום 1.1.2023 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 2021.

5. שימו לב כי לצו תעריף המכס ומס קנייה ישנן תוספות המעגנות הטבות הניתנות במסגרת הסכמי סחר ליבוא של טובין מסוימים. חלק מהתוספות כוללות הטבות למוצרי חלב לגביהם מוצע לקבוע פרטי מכס חדשים בצו זה. על מנת לשמר את ההטבה שניתנת למוצרים אלה במסגרת הסכמי הסחר, מוצע לתקן את התוספות הרלוונטיות לצו התעריף המכס כך שעל הטובין ימשיכו לחול ההטבות הקבועות בהסכמי הסחר על אף העברתם לפרטי מכס חדשים.

 

  • לעיון בטיוטה המלאה- לחצו כאן
  • חברי לשכה מוזמנים להגיש התייחסות אל מנהל ענף המזון והמשקאות, עו"ד עמיר עופר במייל amiro@chamber.org.il עד לתאריך 30.9.22.
  • ניתן לשלוח הערות ישירות באתר החקיקה הממשלתי עד ליום 2.10.22 בקישור הבא- לחצו כאן
למידע נוסף בתחום זה