פורסם צו בחתימת שר האוצר לפתיחת מכסות עד לתום שנת 2022 עבור חלמוני ביצים, סלק, פלפל חריף באריזות העולות על 50 ק"ג, שקדים בקליפה/ מקולפים, מיץ תפוזים ואגוזי אדמה

כידוע, ביום 23.2.22 פורסם ברשומות מצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 12), התשפ"ב -2022 (מק"ח 2000) הכולל פתיחת מכסות יבוא לשנת 2022 בהיקף של מיליארד ביצים וכ-2,000 טון דבש, לצד מוצרי חקלאות נוספים. לעיון בדברי ההסבר המלאים למק"ח זה- לחצו כאן

ביום 15.6.2022 התקבלה החלטת מליאת הכנסת בדבר ביטול צו זה, בהתאם לסמכותה לפי סעיף 2(ב) לחוק מסי מכס ובלו (שינוי התעריף), התש"ט-1949.

 

כעת, ב-28.8.22 פורסם ברשומות צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 24), התשפ"ב- 2022 (מק"ח 2031), בעקבות הסכם שנחתם בין משרדי האוצר והחקלאות לבין נציגי החקלאים.

לעיון בדברי ההסבר למק"ח 2031כפי שפורסמו באתר רשות המיסים- לחצו כאן

 

השינויים מהצו הקודם= מק"ח 2000 שפורסם ב-23.2.22 ובוטל, וכעת מק"ח 2031 מחליף אותו הינם כדלקמן:

א. בצו הקודם הייתה הפחתת מכס על ביצים ודבש באריזות קטנות וגדולות שאינם מופיעים בצו הזה, שכן פורסם מק"ח 2022 ביום 16.6.22 אשר קבע מכסות ליבוא בפטור ממכס לביצים ודבש, שנכנסו לתוקף ביום 1.7.2022.

ב. ירדה כמות הפטור במכסה לעומת הצו הקודם.

להלן טבלה המפרשת את המכסות שפורסמו כעת:

פרט מכס

סוג טובין

מצב קבע

המכסה בהוראת שעה מס' 12

המכסה שנחתמה כעת

04.08.110000

04.08.190000

חלמוני ביצים

ללא מכסה

30 טון

23 טון

07.06.904000

סלק

ללא מכסה

1,000 טון

750 טון

08.02.119000

שקדים בקליפה

ללא מכסה

150 טון

113 טון

08.02.129000

שקדים מקולפים

קיימת מכסה של 150 טון

1,700 טון

1,088  טון

12.02.429000

20.08.119000

אגוזי אדמה

ללא מכסה

1,800 טון

563 טון

20.05.997000

פלפל חריף

ללא מכסה

400 טון

300 טון

20.09.113000

20.09.114000

20.09.121000

מיץ תפוזים

ללא מכסה

7,000 טון

3,638  טון

 

למידע נוסף בתחום זה