פורסמו מכסות חדשות לביצים ודבש במסגרת הוראת שעה עד תום שנת 2022 (מק"ח 2022)

בחודש ינואר 2022 פרסם משרד האוצר את כוונתו לחלק מכסות למגוון מוצרי חקלאות בהתאם לתנאי הגידול המקומי עד לסוף שנת 2022: ביצים וחלמוני ביצים, דבש באריזות גדולות וקטנות ומוצרים נוספים.

כעת, ביום 16.6.22 פורסמה ברשומות הוראת שעה בחתימת שר האוצר המקנה מכסות לביצים וחלמוני ביצים ודבש כמפורט בקובץ הבא (מק"ח 2022) שתיכנס לתוקף ב-1.7.22- לחצו כאן

להלן המכסות שנקבעו בהוראת שעה שיהיו פטורות ממכס עד לתום שנת 2022 שתיכנסנה לתוקף ב-1.7.22:

פרט מכס

סוג טובין

מצב קבע

מכסה בהוראת שעה 2021

המכסה שניתנה כעת בהוראת שעה עד תום 2022

04.07.210000

04.07.290000

04.07.900000

ביצים

מכסה של 150,000,000 יחידות

מכסה של 450,000,000 יחידות

מכסה של 750,000,000 יחידות

04.09.003000

דבש באריזות גדולות

קיימת מכסה אולם שלא נעשה בה שימוש

מכסה של 500 טון

מכסה של 375 טון

04.09.009000

דבש באריזות קטנות

ללא מכסה

מכסה של 160 טון

מכסה של 1,470 טון

להלן דברי ההסבר:

על מנת למנוע מחסור חמור באספקת הביצים והדבש בישראל, נקבעו מכסות ליבוא של טובין אלה אשר יחולקו בהתאם לתנאי הגידול המקומי ותוקפן יהיה עד לסוף שנת 2022. לעניין דבש, נקבעה מכסה בגובה 375 טון לאריזות גדולות ומכסה בגובה 1,470 טון לאריזות קטנות. המכסות האמורות דרושות על מנת לגשר על המחסור הקיים ולמנוע עליית מחירים לצרכן. לעניין ביצים נקבעה מכסה בגובה 750 מיליון יחידות, ואת על מנת לגשר על המחסור בביצים ולספק את כל הביקוש המקומי לביצים.
יצוין כי המכסות המוצעות קטנות ב25% מהמכסות אשר נקבעו בהוראת שעה מס' 12, וזאת כמענה לטיעונים שנטענו במהלך הדיון בכנסת ביחס להוראת שעה מס' 12.

עדכון מיום 22.6.22: משרד החקלאות נערך לחלוקת מכסות ליבוא דבש בפטור ממכס

משרד החקלאות מעדכן כי בהמשך להוראת שעה זו, שנחתמה על ידי שר האוצר ביום 16.6.22 ועתידה להיכנס לתוקף ביום 1.7.22, המשרד נערך לחלוקת מכסות דבש פטורות ממכס, בצוברים ובצנצנות, בהתאם לתנאי הגידול המקומי.

הודעה מפורטת על שיטת החלוקה תפורסם לאחר כניסת הצו לתוקף.

  • לעיון בהודעת זו של משרד החקלאות- לחצו כאן
למידע נוסף בתחום זה