משרד האוצר מפרסם טיוטה להערות הציבור למכסות על מגוון מוצרי חקלאות עד סוף שנת 2022

משרד האוצר מפרסם להערות הציבור עד יום 6.2.2022 את כוונתו לחלק מכסות למגוון מוצרי חקלאות בהתאם לתנאי הגידול המקומי עד לסוף שנת 2022: ביצים וחלמוני ביצים, דבש באריזות גדולות וקטנות, סלק, שקדים בקליפה ומקולפים, אגוזי אדמה, פלפל חריף באריזות העולות על 50 ק"ג ומיץ תפוזים כמפורט בטבלה מטה

בצו זה מוצע לקבוע שורה של הוראות שעה בתחום החקלאות, אשר מטרתן למנוע מחסור בענפים שהאספקה המקומית שלהם לעיתים לא עונה על הביקוש. הוראות שעה דומות היו קיימות בשנת 2021, וכעת מוצע כי הוראות השעה יהיו בתוקף עד סוף 2022.

עם זאת יצוין כי בימים אלה מתבצעת על ידי גורמי המקצוע במשרד האוצר ומשרד החקלאות עבודת מטה לבחינת חיוב מוצרי חקלאות במכס. בהתאם לכך, יתכנו שינויים בתעריף המכס החל על טובין הכלולים בצו זה, במהלך חודשים הקרובים.

מוצע כי המכסות יחולקו בהתאם לתנאי הגידול המקומי.

להלן המכסות המוצעות:

פרט מכס

סוג טובין

מצב קבע

מכסה בהוראת שעה 2021

המכסה המוצעת

04.07.210000

04.07.290000

04.07.900000

ביצים

מכסה של 150,000,000 יחידות

מכסה של 450,000,000 יחידות

מכסה של 1,000,000,000 יחידות

04.08.110000

04.08.190000

חלמוני ביצים

ללא מכסה

מכסה של 30 טון

מכסה של 30 טון

04.09.003000

דבש באריזות גדולות

קיימת מכסה אולם שלא נעשה בה שימוש

מכסה של 500 טון

מכסה של 500 טון

04.09.009000

דבש באריזות קטנות

ללא מכסה

מכסה של 160 טון

מכסה של 160 טון

07.06.904000

סלק

ללא מכסה

ללא מכסה

מכסה של 1,000 טון

08.02.119000

שקדים בקליפה

ללא מכסה

מכסה של 150 טון

מכסה של 150 טון

08.02.129000

שקדים מקולפים

יש מכסה של 150 טון

מכסה של 1,700 טון

מכסה של 1,700 טון

12.02.429000

20.08.119000

אגוזי אדמה

ללא מכסה

מכסה של 1,800 טון

מכסה של 1,800 טון

20.05.997000

פלפל חריף באריזות העולות על 50 ק"ג

ללא מכסה

מכסה של 400 טון

מכסה של 400 טון

20.09.113000

20.09.114000

20.09.121000

מיץ תפוזים

ללא מכסה

מכסה של 7,000 טון

מכסה של 7,000 טון

 לעיון בטיוטה המלאה- לחצו כאן

להגשת הערות ישירות באתר החקיקה הממשלתי עד ליום 6.2.2022- לחצו כאן

 

 

למידע נוסף בתחום זה